Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

15.2 bzip2

bzip2(1) je alternativni program za kompresiju instaliran na Slackware Linuxu. Koristi se različit algoritam kompresije u odnosu na gzip, što rezultira nekim prednostima i nekim manama. Osnovna prednost bzip2 komande je da će veličina kompresovanog fajla kojeg napravi bzip2 komanda skoro uvek biti manja od onog kojeg napravi gzip komanda. U nekim slučajevima ovo može rezultirati drastično manjim fajlovima. Ovo može biti velika prednost za ljude sa sporijim modemskim vezama. Takođe treba zapamtiti, da prilikom preuzimanja softvera sa javnih ftp servera, smatra se dobrim običajem da se preuzimaju fajlovi sa .bz2 ekstenzijom umesto .gz fajlova, pošto će takva praksa rezultirati manjim opterećenjem za darežljive ljude koji hostuju server.

Negativne strane bzip2 komande su te da zahteva više procesorske snage od gzip naredbe. To znači da će bzip-ovanje fajla duže trajati i zahtevaće veće opterećenje procesora od gzip-ovanja istog fajla. Kada uzimate u obzir koji program za kompresiju da koristite, morate imati u vidu brzinu kompresije, kao i veličinu kompresovanog fajla te na osnovu toga odlučiti šta je važnije.

Korišćenje bzip2 naredbe je skoro identično gzip, naredbi tako da nećemo mnogo vremena provesti objašnjavajući je. Kao što je gunzip komanda, tako i bunzip2 je identična bzip2 -d naredbi. Najočiglednija razlika je u tome da bzip2 koristi .bz2 ekstenziju.

% bzip2 filename
% bunzip2 filename.bz2
% bzip2 -9 filename