Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Chapter 15 Arhivski fajlovi

Table of Contents
15.1 gzip
15.2 bzip2
15.3 tar
15.4 zip

15.1 gzip

gzip(1) je GNU program za kompresiju. On uzima jedan fajl i kompresuje ga. Osnove korišćenja su sledeće:

% gzip filename

Rezultujući fajl će biti nazvan filename.gz i obično će biti manji od ulaznog fajla. Primetite da će filename.gz zameniti filename. Ovo znači da filename više neće postojati, iako će gzipovana kopija i dalje biti tu . Obični tekstualni fajlovi se mogu lepo kompresovati, dok jpeg slike, mp3, i ostale slične vrste fajlova neće biti dobro kompresovani pošto su već bili kompresovani. Osnova korišćenja je balans između finalne veličine fajla i vremena potrebnog za kompresiju. Maksimalna kompresija se može postići sa:

% gzip -9 filename

Za ovo će biti potrebno duže vreme, ali rezultirajući fajl će biti mali koliko god gzip može da ga učini. Korišćenje nižih vrednosti kao opcija će imati učinak da se sama kompresija odvija brže, ali veličina fajla neće biti ista kao pri maksimalnoj kompresiji.

Dekompresija gzipovanog fajla može biti učinjena koristeći dve komande, koje su ustvari jedan te isti program. gzip će dekompresovati bilo koji fajl ako prepozna njegovu ekstenziju. Validne ekstenzije koje se automatski prepoznaju mogu biti neke od ovih: .gz, -gz, .z, -z, .Z, ili -Z. Prvi metod je da se primeni komanda gunzip(1) na nekom fajlu, kao na primer:

% gunzip filename.gz

Ovo će ostaviti dekompresovanu verziju ulaznog fajla u trenutnom direktorijumu, i .gz ekstenzija će biti uklonjena iz imena fajla. gunzip je ustvari deo gzip komande i identična je sa gzip -d. Kao takav, gzip se često izgovara kao gunzip, pošto takav naziv izgleda više cool. :^)