Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

12.3 Propisno gašenje računara

Veoma je bitno da propisno ugasite vaš sistem. Jednostavno isključivanje napajanja preko “POWER” dugmeta može da uzrokuje ozbiljnu štetu na sistemu fajlova. Kada je sistem pokrenut fajlovi su u upotrebi čak i onda kada se ne radi ništa sa njima. Zapamtite da se mnogo procesa izvršava u pozadini sve vreme. Ti proceci upravljaju sistemom i dosta fajlova drže otvorenim. Kada se računar jednostavno isključi na dugme ti fajlovi nisu pravilno zatvoreni i mogu biti neispravni. U zavisnosti koji su fajlovi oštećeni sistem može da bude potpuno neupotrebljiv. U svakom slučaju, proćićete kroz dugu proceduru provere sistema fajlov pri sledećem uključivanju računara.

Note

Ako ste konfigurisali sisetem sa žurnalskim sistemom fajlova, kao što su ext3 ili reiserfs, delimično ćete biti zaštićeni od eventualnih oštećenja podataka, a i restart će biti kraći nego na sistemima fajlova bez žurnala kao što je ext2. Međutim, to vas ne opravdava da bezbedno ne isključite sistem! Oslonite se na žurnalske sisteme fajlova da vam podaci budu konzistentni kad nešto ode van kontrole, a ne usled vaše lenjosti.

U svakom slučaju, kada restartujete računar ili ga ugasite, važno je da se to izvrši na propisan način. Ima nekoliko načina da se to uradi; možete da izaberete svaki za koji smatrate da je najzabavniji (ili na kome najmanje morate da radite). Pošto su restart i isključivanje računara slične procedure, mnogi načini koji se primenjuju za isključivanje računara važe i za restart.

Prvi metod je ako koristite shutdown(8) komandu, i to je sigurno najpopularniji metod. shutdown može da se koristi za restart ili gašenje sistema u zadato vreme i da se prikaže poruka svim logovanim korisnicima sa upozoranjem da će sistem biti oboren.

Najjednostavniji način da isključite računar je da kucate ovo:

# shutdown -h now

U tom slučaju, korisnicima se neće poslati nikakva poruka po našem izboru; već samo podrazumevana porukashutdown komande. Opcija “now” je vreme kada hoćemo da sistem isključimo, a “-h” (od halt) opcija znači zaustavljanje sistema. To baš nije najbolji način u višekorisničkom sistemu, ali je u redu na vašem kućnom računaru. Bolji metod u višekorisničkom okruženju je da svakom korisniku predate malo upozoranje:

# shutdown -h +60

Na ovaj način sistem će se isključiti za jedan sat (60 minuta), što je sasvim dovoljno vremena u normalnom višekorisničkom sistemu. Sistemi koji obezbeđuju vitalne fuknkcije možda imaju nešto napredniji način obaveštavanja korisnika o predstojećem isključivanju. U te načine obaveštavanje spadaju email, oglasne tableble ili /etc/motd).

Za restart sistema se koristi ista komanda, ali tako da se zameni “-r” sa “-h”:

# shutdown -r now

Možete da koristite istu notaciju za obaveštavanje sa komadnom shutdown -r isto kao što biste radili sa shutdown -h. Ima još opcija koje možete da koristite sa shutdown komandom, bilo da restartujete ili isključujete računar; za više informacije pogledajte man stranu.

Drugi način da se isključi računar je da se koristi komanda halt(8) ili reboot(8). Kao što ime indicira, komanda halt će momentalno zaustaviti operativni sistem, a komanda reboot će restartovati sistem. (reboot je samo simbolični link ka komandi halt.) One se pozivaju ovako:

# halt
# reboot

Niži nivo isključivanja računara je da se direktno obrati init komandi. Svi drugi metodi su samo podesni načini da se govori init komandi, ali ovako se direktno govori komandi telinit(8) šta da čini (zapazite da ima samo jedno “l”). Ako koristite telinit onda init komandi saopštavate u koji runlevel da ide, i na taj način će se izvršiti spacijalna skripta. Ta skripta će ili ubiti ili stvoriti procese koji su namenjeni tom runlevel-u. Ovaj način radi i za restart i za usključivanje računara pošto su ta stanja samo vrste runlevela.

# telinit 0

Runlevel 0 je mod za zaustavljanje. Ako komandi init kažemo da ide u runlevel 0 to će da izazove da procesi budu ubijeni, sistem fajlova demontiran i mašina zaustavljena. To je potpuno prihvatljiv način da mašina bude zaustavljena. Na mnogim laptopovima i modernim desktop računarama to će takođe prouzrokovati da se mašina isključi.

# telinit 6

Runlevel 6 je restart mod. Svi procesi će biti ubijeni, sistem fajlova će biti demontiran, a mašina će biti restartovana. Ovo je najprihvatiji metod za restart sistema.

Za one radoznale, kada se prelazi u runlevel 0 ili 6, bilo sa komandom shutdown, halt, ili reboot, skripta /etc/rc.d/rc.6 se pokreće. (Skripta /etc/rc.d/rc.0 je jedan simbolički link ka /etc/rc.d/rc.6.) Taj fajl možete da uredite po vašem ukusu -- ali oprezno pravite te promene!

Evo poslednjeg načina za restart sistema. Svi drugi metodi zahtevaju da budete logovani kao root. Ipak, moguće je da restartujete mašinu kada niste root ako imate fizički pristup tastaturi. Ako pritisnete Control+Alt+Delete (čuveni "pozdrav tri prsta") vaša mašina će odmah da se restartuje. (Pod haubom, shutdown komanda se poziva kada se koristi Control+Alt+Delete.) To ne radi uvek kada koristite X Windows -- možda je prvo potrebno da koristite Control+Alt+F1 (ili neki drugu F tipku) da pređete u ne-X Windows terminal, pa posle da primenite navedenu kombinaciju tipki.

Na kraju, fajl koji ulitimativno kontroliše svaki aspekt pokretanja i isključivanja je /etc/inittab(5). Generalno, nema potrebe da modifikujte taj fajl, ali vam on može dati uvid zašto neke stvari baš tako rade. Kao uvek, pogledajte man strane za više informacija.