Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

5.2 Podešavanje mrežnog hardvera

Pošto ste odlučili da želite dovesti svoju Slackware mašinu na neku vrstu mreže, prva stvar koja vam je potrebna jeste Linux kompatabilna mrežna kartica. Moraćete malo da obratite pažnju kako biste bili sigurni da je kartica zaista Linux kompatabilna (molim vas pogledajte Projekat Dokumentacije Linux-a i/ili dokumentaciju kernela radi informacije o trenutnom statusu vaše predložene mrežne kartice). Kao opšto pravilo, verovatno ćete biti prijatno iznenađeni brojem mrežnih kartica koje su podržane pod nešto modernijim kernelima. Pošto smo to naglasili, ipak ću predložiti da se obratite nekoj od mnogih listi hardvera kompatibilnog sa Linux-om (kao što su Linkovi hardverske kompatibilnosti grupe GNU/Linux početnika i Hardverski HOWTO Projekta Dokumentacije Linux-a) koje su dostupne na Internetu pre nego što kupite karticu. Malo vremena provedenog u istraživanju vam može sačuvati dane ili čak nedelje za pokušaje podešavanje kartice koja čak uopšte nije kompatibilna sa Linux-om.

Kada posetite liste Linux hardverske kompatibilnosti koje su dostupne na Internetu ili pogledate dokumentaciju za kernel instaliranu na vašoj mašini, biće mudro da zabeležite koji kernel modul treba da koristite radi podrške vašoj mrežnoj kartici.

5.2.1 Učitavanje mrežnih modula

Kernel moduli koji treba da budu startovani pri startovanju sistema se učitavaju iz fajla rc.modules u /etc/rc.d il pomoću kernelovog automatskog učitavanja modula koje se startuje preko /etc/rc.d/rc.hotplug. Podrazumevani fajl rc.modules uključuje odeljak uređaja za mrežu. Ako otvorite rc.modules i pogledate u tu sekciju, primetićete da ona prvo proverava izvršni fajl rc.netdevice u /etc/rc.d/. Ovu skripta biva napravljena ukoliko setup uspešno pronađe vaše mrežne uređaje tokom instalacije.

Ispod tog “if” bloka se nalazi lista mrežnih uređaja i modprobe linija,sve zakomentarisane. Pronađite vaš uređaj i skinite oznaku za komentar sa odgovarajuće modprobe linije, pa onda snimite fajl. Izvršavanje rc.modules kao root bi sada trebalo da učita drajver za vaš mrežni uređaj (kao i bilo koji drugi modul koji je izlistan, a nije zakomentarisan). Primetite da neki moduli (kao što je ne2000 drajver) zahtevaju parametre; budite sigurni da ste izabrali ispravnu liniju.

5.2.2 LAN (10/100/1000Base-T i Base-2) kartice

Ovaj naslov podrazumeva sve interne PCI i ISA mrežne kartice. Drajveri za ove kartice se pružaju preko kernelovih modula koji mogu da se učitavaju, kao što je objašnjeno u prethodnom pasusu./sbin/netconfig bi trebao da pronađe vašu karticu i uspešno podesi vaš rc.netdevice fajl. Ako se ovo ne desi, najverovatnije modul koji pokušavate da učitate za datu karticu nije odgovarajući (nije nečuveno da različite generacije istog modela kartice od nekih proizvođača zahtevaju različite module). Ukoliko ste sigurni da je modul kojeg pokušavate da učitate onaj pravi, sledeće što treba da razmotrite je dokumentacija za taj modul, kako biste otkrili da se možda ne zahtevaju posebni parametri tokom učitavanja modula.

5.2.3 Modemi

Kao i LAN kartice, modemi mogu doći sa raznim opcijama povezivanja sa računarom. Sve do nedavno, većina modema su bili 8 ili 16-o bitne ISA kartice. Uz trud Intela i skoro svih proizvođača matičnih ploča ISA bas je u potpunosti izbačen, pa je sada normalno da su većina modema ili spoljni (eksterni) koji se povezuju na serijski ili USB port, ili da su interni PCI modemi. Ukoliko želite da vaš modem radi sa Linux-om, VEOMA je važno istražiti kakav je modem kojeg želite da nabavite, posebno ako razmatrate da uzmete PCI modem. Mnogi, ako ne i svi, PCI modemi dostupni na rafovima prodavnica su WinModemi. WinModemu nedostaje nešto osnovnog hardvera na samoj pločici modema: fukncije koje obavlja ovaj hardver se prebacuju na glavni procesor pomoću drajvera za modem i Windows operativnog sistema. Ovo znači da oni nemaju standardni serijski interfejs kojeg PPPD očekuje da vidi kada pokušava da pozove vašeg Internet provajdera.

Ako želite da bude apsolutno sigurni da će modem kojeg ćete kupiti raditi u Linux-u, uzmite spoljni hardverski modem koji se povezuje na serijski port vašeg PC-ja. Ovi garantovano rade bolje i biće manji problem za instaliranje i održavanje, iako im je potrebno spoljno napajanje i često su skuplji.

Postoji nekoliko Internet sajtova koji pružaju drajvere i podršku za podešavanje WinModema. Neki korisnici su prijavili kako su uspešno konfigurisali i instalirali drajvere za razne WinModeme, uključujući tu Lucent, Conexant i Rockwell čipsete. Pošto potreban softver za ove uređaje nije uključen kao deo Slackware-a, i razlikuje se od drajvera do drajvera, nećemo detaljno pričati o njima.

5.2.4 PCMCIA

Kao deo vaše Slackware instalacije ponuđena vam je prilika da instalirate pcmcia paket (u “A” seriji paketa). Ovaj paket u sebi sadrži aplikacije i fajlove koji su podrebni za rad sa PCMCIA karticama pod Slackware-om. Važno je zapamtiti da pcmcia paket instalira samo opšti softver koji je potreban za rad sa PCMCIA karticama pod Slackware-om. On NE instalira nijedan drajver ili modul. Dostupni drajveri i moduli će biti u /lib/modules/`uname -r`/pcmcia direktorijumu. Možda ćete morati malo da eksperimentišete kako biste otkrili koji će modul raditi sa vašom mrežnom kartom.

Moraćete urediti /etc/pcmcia/network.opts (za Ethernet kartice) ili /etc/pcmcia/wireless.opts (ukoliko imate bežičnu mrežnu karticu). Kao i većina Slackware konfiguracionih fajlova, i ova dva imaju dobre komentare i trebalo bi da je lako odrediti koje promene treba da se naprave.