Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.3 DNS alati

Domain Name Service (DNS skraćeno) je taj magični protokol koji dozvoljava vašem računaru da prebaci besmislena imena domena kao što je www.slackware.com u smislenu IP adresu kao što je 64.57.102.34. Računari ne mogu slati pakete na www.slackware.com, ali mogu ih slati na IP adresu tog domena. Ovo nam daje zgodan način da pamtimo mašine. Bez DNS-a mi bi morali održavati mentalnu bazu podataka koji IP pripada kojem računaru, i to sa pretpostavkom da se IP adrese ne menjaju. Jasno je da je korišćenje imena za računare bolje, ali kako mapiramo ime na IP adrese?

13.3.1 host

host(1) može da uradi ovo za nas. host se koristi da mapira imena na IP adrese. U pitanju je veoma brz i jednostavan alat bez mnogo opcija.

% host www.slackware.com
www.slackware.com is an alias for slackware.com.
slackware.com has address 64.57.102.34

Ali recimo da, iz nekog razloga, želimo da mapiramo IP adresu na ime domena; šta onda?

13.3.2 nslookup

nslookup je oproban i dobar program koji je dozreo tokom vremena. nslookup je prevaziđen i možda će biti uklonjen iz budućih izdanja. Za njega čak ni ne postoji man stranica.

% nslookup 64.57.102.34
Note: nslookup is deprecated and may be removed from future releases.
Consider using the `dig' or `host' programs instead. Run nslookup with
the `-sil[ent]' option to prevent this message from appearing.
Server:     192.168.1.254
Address:    192.168.1.254#53

Non-authoritative answer:
www.slackware.com    canonical name = slackware.com.
Name:  slackware.com
Address: 64.57.102.34

13.3.3 dig

Najbesniji pas u štenari, domain information groper, ili dig skraćeno, je program koji je spreman za pretraživanje DNS informacija. dig može da uzme skoro pa sve sa DNS servera uključujući i reverzne pretrage, A, CNAME, MX, SP i TXT slogove. dig ima mnogo opcija iz komandne linije i ako niste upoznati s njim, trebali biste pročitati njegovu opširnu man stranicu.

% dig @192.168.1.254 www.slackware.com mx

; <<>> DiG 9.2.2 <<>> @192.168.1.254 www.slackware.com mx
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26362
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;www.slackware.com.       IN   MX

;; ANSWER SECTION:
www.slackware.com.   76634  IN   CNAME  slackware.com.
slackware.com.     86400  IN   MX   1 mail.slackware.com.

;; AUTHORITY SECTION:
slackware.com.     86400  IN   NS   ns1.cwo.com.
slackware.com.     86400  IN   NS   ns2.cwo.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.cwo.com.      163033 IN   A    64.57.100.2
ns2.cwo.com.      163033 IN   A    64.57.100.3

;; Query time: 149 msec
;; SERVER: 192.168.1.254#53(192.168.1.254)
;; WHEN: Sat Nov 6 16:59:31 2004
;; MSG SIZE rcvd: 159

Ovo bi vam trebalo dati ideju kako dig funkcioniše. “@192.168.1.254” specifikuje koji se DNS server koristi. “www.slackware.com” je ime domena na koji vršimo pretragu, i “mx” je tip pretrage koju vršim. Upit iznad mi govori da će e-mail poruka koji pošaljem na www.slackware.com, ustvari biti poslata na mail.slackware.com za preuzimanje.