Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.4 finger

finger(1) će nam dobaviti informaciju o određenom korisniku. Fingeru date korisničko ime ili email adresu i on onda pokušava da kontaktira neophodni server i dobavi ime korisnika, broj telefona u kancelariji, i druge informacije. Evo primera:

% finger johnc@idsoftware.com

finger može da pokaže ime korisnika, status e-pošte i “tačka projekat”. Naravno, informacije koje dobijete zavise od finger servera. Onaj koji je uključen u Slackware podrazumevano vraća sledeće informacije:

  • Ime korisnika

  • Broj sobe

  • Broj telefona kući

  • Broj telefona na poslu

  • Login status

  • Status e-pošte

  • Sadržaj fajla .plan u kućnom direktorijumu korisnika

  • Sadržaj fajla .project u kućnom direktorijumu korisnika

Prve četiri stavke mogu biti postavljene sa chfn komandom. Sistem će ove informacije sačuvati u /etc/passwd fajlu. Da bi promenili informacije u vašem .plan ili .project fajlu, samo ih uredite pomoću vašeg omiljenog uređivača teksta. Oni se moraju nalaziti u vašem početnom direktorijumu i moraju imati imena .plan i .project.

Mnogi korisnici koriste finger za svoje sopstvene naloge sa udaljene mašine kako bi brzo videli da li imaju novu poštu. Ili, vi možete videti korisnikov plan ili trenutni projekat.

Kao mnoge komande, finger ima opcije. Pogledajte man stranicu za više informacija o opcijama koje možete koristiti.