Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

7.2 LOADLIN

Druga opcija za startovanje koja dolazi sa Slackware Linuxom je LOADLIN. LOADLIN je DOS izvršni fajl koji se može koristiti za startovanje Linuxa iz DOS sistema. Zahteva da Linux kernel bude na DOS particiji kako bi ga LOADLIN mogao učitati i ispravno pokrenuti sistem.

Tokom procesa instalacije, LOADLIN će biti iskopiran u root-ov početni direktorijum kao .ZIP fajl. Ne postoji automatski proces podešavanja za LOADLIN. Moraćete da kopirate Linux kernel (najčešće /boot/vmlinuz) i LOADLIN fajl iz root-ovog početnog direktorijuma na DOS particiju.

LOADLIN je koristan ako želite da napravite boot meni na vašoj DOS particiji. Meni može da se stavi u vaš AUTOEXEC.BAT fajl koji će vam dozvoliti da birate između Linuxa i DOS-a. Izbor Linuxa će pokrenuti LOADLIN, i time startovati Slackware sistem. Ovaj AUTOEXEC.BAT fajl pod Windows 95 sistemom će vam pružiti dovoljan boot meni:

  @ECHO OFF
  SET PROMPT=$P$G
  SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\
  CLS
  ECHO Molim vas izaberite vas operativni sistem:
  ECHO.
  ECHO [1] Slackware Linux
  ECHO [2] Windows 95
  ECHO.
  CHOICE /C:12 "Izbor? -> "
  IF ERRORLEVEL 2 GOTO WIN
  IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINUX
  :WIN
  CLS
  ECHO Pokrecem Windows 95...
  WIN
  GOTO END
  :LINUX
  ECHO Pokrecem Slackware Linux...
  CD \LINUX
  LOADLIN C:\LINUX\VMLINUZ ROOT=<uređaj root particije> RO
  GOTO END
  :END

Moraćete da naznačite vašu root particiju kao ime Linux uređaja, npr. /dev/hda2 ili nešto drugo. Uvek možete koristiti LOADLIN iz komandne linije. Možete ga koristiti na isti način kao što je prikazano gore. LOADLIN dokumentacija dolazi sa mnogo primera njegovog korišćenja.