Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

7.3 Dualno startovanje

Mnogi korisnici podešavaju svoje računare da startuju Slackware Linux i drugi operativni sistem. Mi smo opisali nekoliko tipičnih scenarija startovanja ispod, u slučaju da imate poteškoća pri podešavanju vašeg sistema.

7.3.1 Windows

Podešavanje računara sa zajedno MS Windowsom i Linuxom je verovatno najčešći scenario dualnog startovanja. Postoje brojni načini na koje možete podesiti startovanje, ali ova sekcija će pokriti samo dva.

Često puta se desi prilikom podešavanja dualnog startovanja da osoba napravi savršen plan gde će šta ići, ali upropasti redosled instaliranja. Veoma je važno razumeti da operativni sistemi moraju biti instalirani po određenom redu kako bi dualno startovanje funkcionisalo. Linux uvek nudi kontrolu nad stvarima koje se, ako uopšte, upisuju u glavni boot zapis hard diska (MBR). Stoga, uvek se savetuje da Linux instalirate poslednjeg. Windows treba da se instalira prvi, pošto će uvek upisati svoj boot program u glavni boot zapis hard diska, prepisujući bilo koji unos što ga je Linux tamo stavio.

7.3.1.1 Korišćenje programa LILO

Većina ljudi će želeti da koristi LILO za izbor između Linuxa i Windowsa. Kao što je navedeno gore, treba prvo da instalirate Windows, pa onda Linux.

Recimo da imate 40GB IDE hard disk kao jedini disk uređaj u vašem sistemu. Takođe recimo da želite dati pola tog prostora Windowsu, a pola prostora Linuxu. Ovo će nam napraviti problem kada pokušavamo da startujemo Linux.

   20GB   Windows boot (C:)
   1GB   Linux root (/)
   19GB  Linux /usr (/usr)

Pored toga trebali bi odrediti adekvatnu količinu prostora za Linux swap particiju. Nepisano pravilo je da se koristi duplo veća količina prostora na hard disku od količine RAM-a. Sistem sa 64MB će imati 128MB swap particiju, i tako dalje. Adekvatni swap prostor je diskusija mnogih svađa na IRC-u i Usenetu. Ne postoji istinito “ispravan” način da se to uradi, ali držanje gore navedenog pravila bi trebalo biti dovoljno.

Sa napravljenim particijama, treba da instalirate Windows. Kada je to postavljeno i radi, treba da instalirate Linux. LILO instalacija traži posebnu pažnju. Moraćete da izaberete expert mod za instaliranje LILO-a.

Počnite novu LILO konfiguraciju. Želećete da ga instalirate na glavni boot zapis kako bi mogao da se koristi za izbor između dva operativna sistema. Iz menija, dodajte vašu Linux particiju i dodajte vašu Windows (ili DOS) particiju. Kad je to završeno možete instalirati LILO.

Restartujte računar. LILO bi trebao da se učita i prikazaće meni dajući vam da izaberete između operativnih sistema koje ste instalirali. Izaberite ime operativnog sistema kojeg želite da učitate (ova imena se biraju pri podešavanju LILO-a).

LILO je prilično podesiv. Nije ograničen samo na startovanje Linuxa ili DOS-a. Može da pokrene skoro pa sve. Man stranice za lilo(8) i lilo.conf(5) pružaju detaljnije informacije.

Šta ako LILO ne radi? Postoje primeri u kojima LILO jednostavno neće da radi na datoj mašini. Srećom, postoji drugi način da se dualno startuje Linux i Windows.

7.3.1.2 Korišćenje programa LOADLIN

Ovaj metod može da se koristi ako LILO neće da radi na vašem sistemu ili ako baš ne želite da podesite LILO-a. Takođe je idealan za korisnike koji često reinstaliraju Windows. Svaki put kad ponovo instalirate Windows, on će prepisati glavni boot zapis, time uništavajući svaku LILO instalaciju. Sa LOADLIN programom, niste žrtva tog problema. Najveći nedostatak je to što možete koristiti samo LOADLIN da pokrenete Linux.

Sa LOADLIN-om, možete instalirati operativne sisteme proizvoljnim redosledom. Budite pažljivi kada instalirate stvari u glavni boot zapis, to ne želite da radite. LOADLIN se oslanja na to da je Windows particija sposobna da pokrene sistem. Tako prilikom instalacije Slackware-a, preskočite podešavanje LILO-a.

Posle instaliranja operativnih sistema, kopirajte loadlinX.zip (gde je X broj verzije, kao što je 16a) fajl iz root-ovog početnog direktorijuma na vašu Windows particiju. Takođe iskopirajte fajl sa kernelom na Windows particiju. Moraćete biti u Linuxu da bi ste mogli ovo da odradite. Ovaj primer pokazuje kako se to radi:

# mkdir /win
# mount -t vfat /dev/hda1 /win
# mkdir /win/linux
# cd /root
# cp loadlin* /win/linux
# cp /boot/vmlinuz /win/linux
# cd /win/linuz
# unzip loadlin16a.zip

To će napraviti C:\LINUX direktorijum na vašoj Windows particiji (predpostavljajući da je ona /dev/hda1) i kopirati potrebne stvari koje su potrebne programu LOADLIN. Posle ovoga, treba da pokrenete Windows kako bi postavili meni za izbor prilikom startovanja.

Kada ste u Windowsu, dođite do DOS prompta. Prvo, trebamo postaviti da se sistem ne startuje u grafičkom interfejsu.

C:\> cd \
C:\> attrib -r -a -s -h MSDOS.SYS
C:\> edit MSDOS.SYS

Dodajte ovu liniju u fajl:

BootGUI=0

Sada snimite fajl i izađite iz editora. Sada uredite C:\AUTOEXEC.BAT kako bi smo mogli dodati meni za startovanje. Sledi primer kako bi blok za meni pri startovanju mogao da izgleda u fajlu C:\AUTOEXEC.BAT:

cls
echo Meni za startovanje sistema
echo.
echo 1 - Linux
echo 2 - Windows
echo.
choice /c:12 "Izbor? -> "
if errorlevel 2 goto WIN
if errorlevel 1 goto LINUX
:LINUX
cls
echo "Pokrecem Linux..."
cd \linux
loadlin c:\linux\vmlinuz root=/dev/hda2 ro
goto END
:WIN
cls
echo "Pokrecem Windows..."
win
goto END
:END

Ključna linija je ona koja pokreće LOADLIN. Kažemo mu koji kernel da učita, Linux root particiju i da želimo u početku da mu pristupimo samo za čitanje.

Alati za ove dve metode se dobijaju sa Slackware Linuxom. Postoje brojni drugi boot programi na tržištu, ali ovi bi trebali da rade za najveći broj postavki dualnog startovanja.

7.3.1.3 Zastareli Windows NT hak

Ovo je najređa situacija dulanog startovanja. U starim danima, LILO nije bio u stanju da pokrene Windows NT, što je zahtevalo da Linux korisnici hakuju NTLDR, dobijajući time nekoliko problema više nego prilikom dualnog startovanja između Windowsa 9x i Linuxa. Razumite da su sledeće instrukcije zastarele. LILO je već mnogo godina u stanju da startuje Windows NT/2000/XP/2003. Međutim, ako koristite staru mašinu, možda ćete morati koristiti baš ovakav hak.

  1. Instalirajte Windows NT

  2. Instalirajte Linux, s tim da se LILO instalira u superblok Linux particije

  3. Uzmite prvih 512 bajtova Linux root particije i snimite ih na Windows NT particiju

  4. Uredite C:\BOOT.INI pod Windowsom NT i dodajte Linux opciju

Instaliranje Windowsa NT bi trebalo biti vrlo jednostavno, kao i Linuxa. Posle toga, postaje malo čupavo. Vađenje prvih 512 bajtova Linux particije je lakše nego što zvuči. Moraćete biti u Linuxu kako bi ovo izveli. Predpostavimo da je vaša Linux particija /dev/hda2, izdajete ovu komandu:

# dd if=/dev/hda2 of=/tmp/bootsect.lnx bs=1 count=512

To je to. Sada ćete trebati kopirati bootsect.lnx na Windows NT particiju. Ovde dolazimo do drugog problema. Linux nema stabilnu podršku za pisanje po NTFS fajl sistemu. Ako ste instalirali Windows NT i formatirali vaš disk kao NTFS, moraćete kopirati ovaj fajl na FAT flopi i onda ga očitati pod Windowsom NT. Ako ste formatirali Windows NT disk kao FAT, možete ga prosto montirati pod Linuxom i kopirati fajl. U svakom slučaju, treba da prebacite /tmp/bootsect.lnx sa Linux diska u C:\BOOTSECT.LNX na Windows NT disku.

Poslednji korak je dodavanje meni opcije u Windows NT meniju za startovanje. Pod Windowsom NT otvorite komandni prompt.

C:\WINNT> cd \
C:\> attrib -r -a -s -h boot.ini
C:\> edit boot.ini

Dodajte ovu liniju na kraj fajla:

C:\bootsect.lnx="Slackware Linux"

Snimite promene i izađite iz editora. Kada ponovo startujete Windows NT, imaćete Linux opciju u meniju. Kad je izaberete, startovaćete Linux.

7.3.2 Linux

Da, ljudi ovo zaista rade. Ovo je definitivno najlakši scenario dualnog startovanja. Možete jednostavno koristiti LILO i dodati još unosa u /etc/lilo.conf fajl. To je sve što je potrebno.