Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

17.2 Baferi

U Emacsu, koncept “bafera” je esencijalan. Svaki fajl koji otvorite bude učitan u svoj sopstveni bafer. Nadalje, Emacs ima nekoliko specijalnih bafera, koji ne sadrže fajl nego se koriste za druge stvari. Takvi specijalni baferi obično imaju ime koje počinje i završava se zvezdicom. Na primer, bafer koji Emacs prikazuje kada se pokrene, je takozvani *scratch* bafer. U *scratch* bafer možete kucati tekst na normalan način, ali taj tekst ne bude sačuvan kada se Emacs ugasi.

Postoji još jedan specijalan bafer za koji trebate da znate, i to je minibafer. Ovaj se bafer sastoji samo od jedne linije i uvek je na ekranu: on je poslednja linija u Emacs prozoru, ispod statusne linije za trenutni bafer. Minibafer je mesto gde Emacs prikazuje poruke za korisnika, i takođe je mesto gde se izvršavaju komande koje zahtevaju neko unošenje od strane korisnika. Na primer, kada otvarate fajl, Emacs će upitati ime tog fajla u minibaferu.

Prebacivanje iz jednog bafera u drugi može biti urađeno komandom C-x b. Ovo će vas upitati za ime bafera (ime bafera je najčešće ime fajla koji uređujete), i daje vam podrazumevani izbor, koji je podrazumevano bafer u kom ste bili pre nego što ste se prebacili ili stvorili trenutni bafer. Jednostavno pritiskajući Enter ćete se prebaciti u taj podrazumevani bafer.

Ako želite da se prebacite u neki drugi bafer koji nije onaj kojeg podrazumevano ponudi Emacs, samo ukucajte njegovo ime. Primetite da možete koristiti takozvano Tab-dopunjavanje ovde: ukucajte prvih nekoliko slova imena bafera i pritisnite Tab; Emacs će tada dopuniti ime bafera. Tab dopunjavanje funkcioniše svuda u Emacs-u gde to ima smisla.

Možete dobiti listu otvorenih bafera pritiskajući C-x C-b. Ova komanda će podrazumevano podeliti ekran na dva dela, prikazujući bafer u kom ste radili u gornjoj polovini, a novi bafer zvani *Buffer List* u donjoj polovini. Ovaj bafer sadrži listu svih bafera, njihove veličine i modove, i fajlove, ako ih ima, koje posećuju ti baferi (kako se to kaže u Emacs-u). Možete se otarasiti ovog podeljenog ekrana kucajući C-x 1.

Note

Pod X-om, lista bafera je takođe dostupna u Buffer meniju.