Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

17.3 Modovi

Svaki bafer u Emacsu ima mod koji je povezan s njim. Ovaj mod je veoma različit od ideje modova u editoru vi: mod vam govori u kakvoj ste vrsti bafera. Na primer, postoji text-mode za obične tekstualne fajlove, ali takođe postoje modovi kao što su c-mode za uređivanje C programa, sh-mode za uređivanje shell skripti, latex-mode za editovanje LaTeX fajlova, mail-mode za uređivanje e-pošte i poruka, itd. Mod pruža posebna prilagođavanja i funkcionalnosti koji su korisni za tu vrstu fajla kojeg uređujete. Čak je moguće da mod promeni tastere i komande preko tastera. Na primer, u Text modu, Tab taster jednostavno preskače na sledeće mesto tabulacije, ali u mnogim modovima za progamerske jezike, Tab taster pomera trenutnu liniju prema dubini bloka u kom se nalazi ta linija.

Modovi koji su gore pomenuti se zovi glavni (major) modovi. Svaki bafer ima tačno jedan glavni mod. Dodatno, bafer može imati jedan ili više nižih (minor) modova. Niži mod pruža dodatne osobine koje mogu biti korisne za određene zadatke. Na primer, ako pritisnete INSERT taster, time pozivate overwrite-mode, koji radi šta od njega očekujete, tj. prepisuje preko slova, umesto da ih pomera dok kucate. Takođe postoji i auto-fill-mode, koji dobro dođe u kombinaciji sa text i latex modovima: on čini da svaka linija koju ukucate automatski bude prelomljena kada linija dosegne određeni broj slova. Bez auto-fill moda, morate pritiskati M-q da bi lepo prelomili svaki pasus. (Što takođe možete iskoristiti da ponovo formatirate pasus pošto ste promenili neki tekst u njemu i on više nije lepo prelomljen.)

17.3.1 Otvaranje fajlova

Da bi otvorili fajl u Emacs-u, pritisnite

C-x C-f

Emacs će vas pitati za ime fajla, stavljajući neku podrazumevanu stazu umesto vas (koja je najčešće ~/). Kada ukucate ime fajla (možete koristiti Tab dopunjavanje) i pritisnete ENTER, Emacs će otvoriti fajl u novom baferu i prikazati taj bafer na ekranu.

Note

Emacs će automatski napraviti novi bafer, neće učitati fajl u trenutni bafer.

Kako bi napravili novi fajl u Emacs-u, ne možete prosto odmah početi kucati. Morate prvo napraviti bafer za njega, i smisliti ime fajla. Ovo radite pritiskajući C-x C-f i kucajući ime fajla, isto kao što biste uradili za otvaranje postojećeg fajla. Emacs će primetiti da fajl koji ste ukucali ne postoji, napraviće novi bafer i prijaviti sa “(New file)” u minibaferu.

Kada pritisnete C-x C-f i onda unesete ime direktorijuma umesto imena fajla, Emacs će napraviti novi bafer u kome ćete naći listu svih fajlova u tom direktorijumu. Možete pomerati kursor do fajla kojeg tražite i ukucati , i Emacs će ga otvoriti. (U stvari postoji mnogo više akcija koje možete primeniti ovde, kao što su brisanje, promena imena i pomeranje fajlova, itd. Emacs je sada u dired modu, koji je u principu prost upravljač fajlovima.)

Kad ste pritisnuli C-x C-f i odjednom promenili svoju nameru, možete pritisnuti C-g da otkažete akciju. C-g funkcioniđe skoro svuda gde hoćete da otkažete akciju ili komandu koju ste započeli ali ne želite da završite.