Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Chapter 17 Emacs

Table of Contents
17.1 Pokretanje Emacsa
17.2 Baferi
17.3 Modovi
17.4 Osnove uređivanja
17.5 Snimanje fajlova

Dok je vi (sa svojim klonovima) najprisutniji editor na juniksolikim sistemima, Emacs se nalazi na dobrom drugom mestu. Umesto korišćenja različitih “modova”, kao kod vi editora, on koristi Control i Alt kombinacije tastera za unošenje komandi, na prilično isti način kao što koristite Control i Alt kombinacije tastera u procesoru reči i uistinu u mnogim drugim aplikacijama koje izvršavaju određene funkcije. (Iako treba naglasiti da se komande retko kada podudaraju; tako dok mnoge moderne aplikacije koriste Ctrl-C/ X/ V za kopiranje, isecanje i nalepljivanje, Emacs koristi različite tastere i, u stvari, na neki način različit mehanizam za ovo.)

Takođe, za razliku od vi, koji je (odličan) editor i ništa više, Emacs je program sa skoro beskrajnim mogućnostima. Emacs je (u najvećem delu) napisan u Lispu, koji je veoma moćan programski jezik koji ima posebnu osobinu da svaki program koji je u njemu napisan automatski u isto vreme predstavlja i Lisp kompajler sam po sebi. Ovo znači da korisnik može proširiti Emacs, i napisati potpuno nove programe “u Emacsu”.

Kao rezultat, Emacs više nije samo editor. Postoje dostupni mnogi dodatni paketi za Emacsa (mnogi dolaze sa izvornim kodom programa) koji pružaju razne vrste dodatne funkcionalnosti. Mnogi od ovih su u vezi sa uređivanje teksta, što je pre svega osnovni zadatak Emacsa, ali se tu ne zaustavljaju. Na primer, postoji za Emacs nekoliko programa za tabelarno računanje, postoje baze podataka, igre, programi za poštu i news poruke (prvi od njih je Gnus), itd.

Postoje sve glavne verzije Emacsa: GNU Emacs (što je verzija koja dolazi sa Slackware-om) i XEmacs. Poslednji nije verzija Emacsa koja se izvršava pod X-om. U stvari, obojica i Emacs i XEmacs se izvršavaju na konzoli kao i pod X-om. XEmacs je nekada započeo kao projekat da se očisti Emacsov kod. Trenutno, obe verzije se aktivno razvijaju, i postoji mnogo interakcije između dva razvojna tima. Za trenutni odeljak, nije važno da li koristite Emacs ili XEmacs, razlika među njima je beznačajna za normalnog korisinika.

17.1 Pokretanje Emacsa

Emacs može biti pokrenut iz konzole prostim kucanjem emacs. Kada izvršavate X, Emacs će (normalno) da se startuje sa svojim X prozorom, obično sa menijem na vrhu, gde možete naći većinu važnih funkcija. Na početku, Emacs će prvo pokazati poruku dobodošlice, i onda nakon par sekundi će vas prebaciti u *scratch* bafer. (Pogledajte Section 17.2.)

Takođe možete startovati Emacs na postojećem fajlu kucajući

% emacs /etc/resolv.conf

Ovo će uzrokovati time što će Emacs učitati zahtevani fajl kada se pokrene, preskačući poruku dobrodošlice.

17.1.1 Komandni tasteri

Kao što smo gore pomenuli, Emacs koristi Control i Alt kombinacije za komande. Najčešća konvencija je da se ovi pišu kao C-slovo i M-slovo, respektivno. Pa C-x znači Control+x, i M-x znači Alt+x. (Slovo M se koristi umesto A zato što originalno to nije bio Alt taster već Meta taster. Meta taster je nestao sa računarskih tastatura, i u Emacsu Alt taster je preuzeo njegovu funkciju.)

Mnoge Emacs komande se sastoje od sekvenci tastera i njihovih kombinacija. Na primer, C-x C-c (to jest Control-x kojeg prati Control-c ) gasi Emacs, C-x C-s snima trenutni fajl. Zapamtite da C-x C-b nije isto kao i C-x b. Prvo znači Control-x kojeg prati Control-b, dok drugo znači Control-x praćen samo sa 'b'.