Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.2 Prikazivači: more, less, i most

10.2.1 more

more(1) je alat za prikazivanje. Često je izlaz nekih komandi toliko velik da ne može da stane na jedan ekran. Pojedinačne komande ne vode brigu kako da prikažu podatke koje izlaze na ekran nego se to prepušta prikazivačima.

Komanda more prelama izlaz na pojedinačne ekrane i čeka da se pritisne razmaknica (space bar) pre nego što prikaže sledeći ekran. Pritiskanjem Entera pomera se za po jedan red. Evo dobrog primera:

% cd /usr/bin
% ls -l

Ovo bi trebalo da prikaže podužu listu. Da biste prikazali ekran po po ekran samo izlaz preusmerite na more:

% ls -l | more

Uspravna crta predstavlja uputstvo komandnom okruženju da izlaz ls komande preusmeri na ulaz komandi more. Možete skoro sve preusmeravati na komandu more, ne samo ls. Preusmerivanje je takođe obrađeno u Section 8.2.3.

10.2.2 less

Komanda more je veoma zgodna, ali niste u mogućnosti da se vraćate na predhodne ekrane. Takvu funkcionalnost vam omogućuje komanda less. Koristi se na isti način kao i more komanda, tako da ćemo predhodni primer i ovde iskoristiti. Kao što vidite, less je više nego more. Džust Kremers je to ovako rekao: way:

less is more, but more more than more is, so more is less less, so use more less if you want less more.

10.2.3 most

Gde su more i less nemoćni, most(1) preuzima stvar. Ako je less više od more, tada je most više od less. Dok ostali prikazivači prikazuju samo jedan fajl, u isto vreme komanda most je u stanju da prikazuje neograničen broj fajlova, sve dok je svaki prozor za prikazivanje najmanje 2 reda velik. Komanda most ima mnogo opcija pa pogledajte u njenu man stranicu.