Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.3 cat i echo

10.3.1 cat

cat(1) je skraćeno od “concatenate”. U početku je bila napravljena za spajanje tekst fajlova u jedan, ali se sada može koristiti za mnoge druge stvari.

Da biste spojili jedan ili više fajlova , samo nabrojite fajlove posle cat komande i preusmerite izlaz u novi fajl. Komanda cat radi sa standardnim ulazom i izlazom, tako da treba da koristite standardne karaktera školjke za redirekciju. Na primer:

% cat file1 file2 file3 > bigfile

Komanda uzima sadržaje iz file1, file2, i file3 i spaja ih sve zajedno. Rezultat komande se šalje na standardni izlaz.

Komandu cat možete da koristite za prikazivanje fajlova. Dosta ljudi cat-uje tekst fajlove kroz more ili less komande, kao na primer:

% cat file1 | more

Ovo će prikazati file1 fajl preusmeravanjem preko komandamore tako da ćete imati prikaz ekran po ekran.

Jedna od čestih primena komande cat je za kopiranje fajlova. Možete kopirati bilo koji fajl sa cat, kao na primer:

% cat /bin/bash > ~/mybash

/bin/bash program se kopira u vaš home direktorijum i naziva se mybash.

Komanda cat ima mnogo upotreba i ovde smo obradili samo nekoliko njih. Obzirom da cat daje standardne ulaze i izlaze, ona je idealna za upotrebu u skriptama školjke ili kao deo drugih kompleksnijih komandi.

10.3.2 Komanda echo

Komanda echo prikazuje navedeni tekst na ekran. Samo treba da navedete tekst koji želite da se ispiše posle komande echo . Podrazumevano echo ispisuje string i prelazi u novi red. Ako prosledite opciju -n, ona će sprečiti prelazak u novi red. Opcija-e će prouzrokovati da echo komanda traži escape znak u stringu i da ga izvrši.