Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Chapter 10 Upravljanje fajlovima i direktorijumima

Linuks operativni sistem najviše liči na Unix. Tradicionalno, Unix sistemi su orjentisani za rad iz komandne linije. Mi naravno da imamo grafički interfejs u Slackware-u, ali komandna linija je i dalje osnovni nivo kontrole sistema. Zbog toga je neophodno da se poznaju neke od osnovnih komandi za upravljanje fajlovima.

Sledeće poglavlje, uz pomoć primera, objašnjava uobičajene komande za manipulaciju sa fajlovima. Postoji mnogo drugih komandi, ali ove će vam za početak biti dovoljne. Komande su ovde samo kratko opisane, dok ćete detaljnije informacije dobiti iz njihovih man strana.

10.1 Navigacija: ls, cd i pwd

10.1.1 ls

Ova komanda prikazuje (lista) fajlove u direktorijumu. Windows i Dos korisnici primetiće sličnost sa dir komandom. Samo, ls(1) će prikazti fajlove u tekućem direktorijumu. Da biste videli šta je u root direktorijumu, izvršite ove komande:

% cd /
% ls
bin  cdr  dev home lost+found proc sbin  tmp var
boot cdrom etc lib  mnt     root suncd usr vmlinuz

Problem koji ima većina ljudi sa ovom komandom je što se na osnovu izlaza ne može lako odrediti šta je direktorijum a šta fajl. Neki korisnici više vole da na komandu ls dodaju opcije listinga, kao na primer:

% ls -FC
bin/  cdr/  dev/ home/ lost+found/ proc/ sbin/  tmp/ var/
boot/ cdrom/ etc/ lib/  mnt/     root/ suncd/ usr/ vmlinuz

Direktorijumi dobijaju znak deljenje, eng. slash (/), na kraju imena, izvršni fajlovi dobijaju zvezdicu, eng. asterisk, na kraju imena, itd.

ls se takođe može koristiti za dobijanje drugih informacija o fajlu. Na primer, da biste videli vreme kreiranja, vlasništva i dozvole, trebali biste da pogledate detaljniji prikaz:

% ls -l
drwxr-xr-x  2 root   bin     4096 May 7 09:11 bin/
drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Feb 24 03:55 boot/
drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Feb 18 01:10 cdr/
drwxr-xr-x 14 root   root     6144 Oct 23 18:37 cdrom/
drwxr-xr-x  4 root   root    28672 Mar 5 18:01 dev/
drwxr-xr-x 10 root   root     4096 Mar 8 03:32 etc/
drwxr-xr-x  8 root   root     4096 Mar 8 03:31 home/
drwxr-xr-x  3 root   root     4096 Jan 23 21:29 lib/
drwxr-xr-x  2 root   root    16384 Nov 1 08:53 lost+found/
drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Oct 6 12:47 mnt/
dr-xr-xr-x 62 root   root      0 Mar 4 15:32 proc/
drwxr-x--x 12 root   root     4096 Feb 26 02:06 root/
drwxr-xr-x  2 root   bin     4096 Feb 17 02:02 sbin/
drwxr-xr-x  5 root   root     2048 Oct 25 10:51 suncd/
drwxrwxrwt  4 root   root    487424 Mar 7 20:42 tmp/
drwxr-xr-x 21 root   root     4096 Aug 24 03:04 usr/
drwxr-xr-x 18 root   root     4096 Mar 8 03:32 var/

Da biste mogli da vidite skrivene fajlove u direktorijumu ova komanda će vam to omogućiti:

% ls -a
.       bin  cdrom home    mnt  sbin  usr
..       boot dev  lib     proc suncd var
.pwrchute_tmp cdr  etc  lost+found root tmp  vmlinuz

Fajlovi koji počinu sa tačkom (tzv. tačka fajlovi, dot fajlovi) su skriveni kada se pokrene samo ls. Možete ih videti samo ako prosledite -a opciju.

Ova komanda ima mnogo opcija koje se mogu naći u man stranici. Ne zaboravite da opcije možete kombinovati tako da dobijete izlaz koji vama odgovara.

10.1.2 cd

cd komanda se koristi da se promeni radni direktorijum. Samo kucajte cd i nakon toga putanju do direktorijuma u koji hoćete da se prebacite. Evo nekih primera:

darkstar:~$ cd /bin
darkstar:/bin$ cd usr
bash: cd: usr: No such file or directory
darkstar:/bin$ cd /usr
darkstar:/usr$ ls
bin
darkstar:/usr$ cd bin
darkstar:/usr/bin$

Primetite da ako ne stavimo kosu crtu na početku to znači da hoćemo da pređemo u poddirektorijum. Ako izvršite samo cd bez ikakve opcije tada prelazite u vaš korisnički, početni, direktorijum.

Komanda cd nije kao druge komande. Ona je ugrađena u školjku. Komande ugrađene u školjku su obrađene u Section 8.3.1. U suštini to znači da ova komanda nema man stranicu. Umesto toga možete koristiti pomoć iz školjke. Na primer:

% help cd

će prikazati opcije za cd i kako da ih koristite.

10.1.3 pwd

Komanda pwd se koristi da bi se prikazala vaša trenutna lokacija. Da biste to videli samo kucajte pwd . Na primer:

% cd /bin
% pwd
/bin
% cd /usr
% cd bin
% pwd
/usr/bin