Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

1.3 Otvoreni Kod i Slobodni Softver

Unutar Linux zajednice postoje dva velika ideološka pokreta koja su na delu. Pokret Slobodnog Softvera (do kojeg ćemo doći za momenat) ima za cilj da načini sav softver slobodnim od restrikcija nametnutih intelektualnim vlasništvom. Sledbenici ovog pokreta veruju da ove restrikcije stavljaju tehnološki napredak i rad protiv dobra društva. Pokret Otvorenog Koda ide ka većini istih ciljeva, ali uzima pragmatičniji pristup prema njima. Sledbenici ovog pokreta više vole da baziraju svoje argumente na ekonomskim i tehničkim prednostima koji dolaze kada se izvorni kod načini potpuno dostupnim, pre nego moralnim i etičkim principima koji pokreću Pokret Slobodnog Softvera.

S druge strane su grupe koje žele da održe čvršću kontrolu nad svojim sofverom.

Pokret Slobodnog Softvera vodi Fondacija Slobodnog Softvera, organizacija koja skuplja prilog za GNU projekat. Slobodni Softver je više ideologija. Često korišćen izraz je “sloboda kao sloboda govora, ne kao besplatno pivo”. U osnovi, slobodni softver je pokušaj da se garantuju određena prava i za korisnike i za programere. Ove slobode uključuju slobodu da se program izvršava iz bilo kojeg razloga, da se proučava i modifikuje izvorni kod, da se redistribuira kod programa i da se dele bilo koje modifikacije koje napravite. Kako bi se zagarantovale ove slobode stvorena je GNU Opšta Javna Licenca (General Public License, GPL). GPL, ukratko, omogućava da svako ko distribuira kompajlirani program koji je pod GPL licencom takođe mora da pruži izvorni kod, i da je slobodan da pravi modifikacije u programu sve dok su ove modifikacije isto dostupne u formi izvornog koda. Ovo garantuje da jednom kada je program “otvoren” za zajednicu, više nikada ne može biti “zatvoren” osim ako se slože svi autori svakog dela koda (čak i modifikacija) unutar njega. Većina Linux programa su licencirana pod GPL-om.

Važno je napomenuti da GPL ne govori ništa u vezi cene. Iako može zvučati čudno, ali vi možete naplatiti slobodan softver. Deo “sloboda” se odnosi na slobode koje imate sa izvornim kodom, ne u ceni koju plaćate za softver. (Međutim, jednom kada vam neko proda, ili pokloni, kompajlirani program pod GPL-om onda je obavezan i da vam pruži izvorni kod.)

Još jedna popularana licenca je BSD licenca. Za razliku od GPL-a, BSD licenca ne zahteva izdavanje izvornog koda programa. Softver izdat pod BSD licencom dozvoljava redistribuciju u izvornoj ili binarnoj formi samo ukoliko je nekoliko zahteva ispunjeno. Informacije o autoru ne mogu biti korišćene za bilo kakvu vrstu reklame za program. Takođe, oslobađa autora od odgovornosti za štete koje mogu nastati korišćenjem softvera. Mnogo softvera koji je uključen u Slackware Linux je licenciran BSD licencom.

Kao predvodnik mlađeg pokreta Otvorenog Koda, Open Source Initiative (Inicijativa Otvorenog Koda) je organizacija koja postoji samo da pruža podršku softveru otvorenog koda, to jest, softvera koji ima dostupan izvorni kod, kao i program koji je spreman za izvršavanje. Oni ne pružaju specifičnu licencu, već umesto toga podržavaju razne vrste dostupnih licenci.

Ideja iza OSI-ja je da se omogući više da više kompanija stanu iza otvorenog koda tako što će im se dozvoljavati da pišu svoje sopstvene licence otvorenog koda i da te licence budu sertifikovane od strane Inicijative Otvorenog Koda. Mnoge kompanije žele da izdaju izvorni kod, ali ne žele da koriste GPL. Pošto ne mogu radikalno da promene GPL, ponuđena im je prilika da pruže svoju sopstvenu licencu i da ona bude sertifikovana od strane ove organizacije.

Iako Fondacija Slobodnog Softvera i Inicijativa Otvorenog Koda rade da pomognu jedni drugima, ipak nisu ista stvar. Fondacija Slobodnog Softvera koristi posebnu licencu i stvara softver pod tom licencom. Inicijativa Otvorenog Koda traži podršku za sve licence otvorenog koda, uključujući i onu od Fondacije Slobodnog Softvera. Osnove zbog kojih svaka strana argumentuje slobodno otvaranje izvornog koda ponekad razdvajaju ova dva pokreta, ali činjenica da dve ideološki različite grupe rade ka istom cilju čini da odajemo poštovanje trudu obe strane.