Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Chapter 2 Pomoć

Table of Contents
2.1 Sistem pomoći
2.2 Pomoć na Internetu

Često nam je potrebna pomoć za određenu komandu, za podešavanje programa, ili osposobljavanje neke hardverske komponente da radi. Možda jednostavno želite da bolje razumete komandu koju ste zadali, ili da vidite ostale opcije koje su moguće sa njom. Srećom, postoji više načina da se dođe do pomoći koja vam je potrebna. U toku instalacije Slackware imali ste opciju da li da instalirate pakete iz “F” serije u kojoj se naleze FAQ i HOWTO. Programi takođe dolaze sa pomoći za njihove opcije, za konfigurcione datoteke, a i samo korišćenje.

2.1 Sistem pomoći

2.1.1 man

Komanda man (skraćenica za “manual”) je tradicionalna forma za online dokumentaciju u Unix i Linux operativnim sistemima. “man strane” kao specifično foramtirane datoteke obuhvataju većinu komandi i distribuiraju se samim softverom. Izvršavanjem man neka_komanda dobiće se man strana za komandu koju ste naveli, u našem primeru to bi bilo za naš imaginarni program neka_komanda.

Kao što možete da pretpostavite, broj man starna kako vreme prolazi je sve veći i veći tako da snalaženje u svemu tome postaje ozbiljno kompikovano čak i za naprednije korisnike. Iz tog razloga, man starne su grupisane u numerisane odeljke. Ovakav princip se koristi odavno tako da će man starna za određenu komandu, program ili čak funkciju neke programske biblioteke biti dobijena uz pomoć broja odeljka.

Na primer:

Možda ćete videti referencu na man(1). Ovaj broj govori da je “man” dokumentovana u odeljku 1 (korisničke komande); možete da naglasite da želite odeljak 1 man strane za “man” korišćenjem komande man 1 man. Navođenjem broja odeljka je korisno kada postoje višestruke stavke istog imena.

Table 2-1. Odeljci man starna

Odeljak Sadržaj
Odeljak 1 korističke komande (samo osvrt)
Odeljak 2 sistemski pozivi
Odeljak 3 pozivi ka C bibliotekama
Odeljak 4 uređaji (npr, hd, sd)
Odeljak 5 formati datoteka i protokoli (npr, wtmp, /etc/passwd, nfs)
Odeljak 6 igre (samo osvrt)
Odeljak 7 konvencije, makro paketi, itd. (npr, nroff, ascii)
Odeljak 8 administracija sistema (samo osvrt)

Pored man(1) komadne, postoje i komande whatis(1) i apropos(1) koje nam omogućavaju da lakše dođemo do informacija u man sisetemu.

Komanda whatis daje veoma sažet opis komande sistema, pomalo u stilu beleški.

Primer:

% whatis whatis
whatis (1) - pretražuje whatis bazu podataka database za kompletnu reč

Komanda apropos se koristi za traženje man strana koje sadrže zadatu reč.

Primer:

% apropos wav
cdda2wav  (1) - a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files
netwave_cs (4) - Xircom Creditcard Netwave device driver
oggdec   (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW)
wavelan   (4) - AT&T GIS WaveLAN ISA device driver
wavelan_cs (4) - AT&T GIS WaveLAN PCMCIA device driver
wvlan_cs  (4) - Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 device driver

Ako želite još inforamcija o tim komandama, pročitajte man strane za detaljniji opis. ;)

2.1.2 Direktorijum /usr/doc

Izovorni kod za većinu paketa koje smo izgradili dolazi sa nekom vrstom dokumentacije: README datoteke, instrukcije za korišćenje, datoteke koje se odnose na licencu, itd. Bilo koja vrsta dokumentacije koja dolazi sa izvornim kodom je instalirana u /usr/doc direktorijum. Svaki program (uglavnom) instalira svoju dokumentaciju u ovom poretku:

/usr/doc/$program-$version

Gde je $program ime programa o kome hoćemo nešto da pročitamo, a $version je (očigledno) odgovorajuća verzija softverskog paketa koje je instaliran na sistem.

Na primer, da biste pročitali dokumentaciju za komandu man(1) trebali biste da sa cd komandom odete na odgovarajuće mesto:

% cd /usr/doc/man-$version

Ako čitanjem ogovarajućih man strana ne dođete do potpunih informacija pretraživanje direktorijuma /usr/doc bi bio sledeći logični korak.

2.1.3 HOWTOs i mini-HOWTOs

U Open Source zajednici vladao je dobar duh koji je sagradio HOWTO/mini-HOWTO kolekciju. Te datoke su baš ono što im i ime govori - dokumenti i vodiči koji objašnjavaju kako da se nešto podesi. Ako ste instalirali HOWTO kolkciju, ona se nalazi u /usr/doc/Linux-HOWTOs a mini-HOWTOs je u /usr/doc/Linux-mini-HOWTOs direktorijumu.

Neki paketi dolaze sa FAQ listom (često postavljenja pitanja i odgovori), što je akronim za

Frequently
Asked
Questions

Ovi dokumenti su napisani u stilu “Pitanje i odgovor.” FAQ liste mogu da budu veoma korisne u situacijama kada želite da brzo “fiksirate” rešenje problema. Ako ste u toku instaliranje sisteme instalirali i FAQ liste naćićete ih u /usr/doc/Linux-FAQs direktorijumu.

Čitanje ovih datoteka je korisno u slučajevima kada nismo sigurni kada dođemo u ćorsokak. One pokrivaju neverovatanu oblast tema, ponekad iznenađujeće detaljno. Dobar materijal!