Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

5.5 Bežično

Bežično umrežavanje je i dalje relativno nova stvar u svetu računara, mada brzo napreduje kako mnogi ljudi kupuju laptop računare i žete mrežu u pokretu, bez potrebe da se muče sa nekim starim kablovima. Ovaj trend se ne usporava. Nažalost, bežično umrežavanje još uvek nije jako podržano u Linux-u kao što je tradicionalno umrežavanje žicama.

Postoje tri osnovna koraka da se podesi 802.11 bežična mrežna kartica:

  1. Hardverska podrška za bežičnu karticu

  2. Podešavanje da se kartica konektuje na bežični access point

  3. Podešavanje mreže

5.5.1 Hardverska podrška

Hardverska podršla za bežičnu karticu se pruža preko kernela, bilo u vidu modula ili kao ugrađena u kernel. Uopšteno, većina novijih mrežnih kartica je podržano preko kernel modula, pa ćete hteti da pronađete odgovarajući kernel modul i da ga učitate iz /etc/rc.d/rc.modules. netconfig možda neće detektovati vašu bežičnu karticu, pa ćete verovatno morati da samo znate koja je. Pogledajte http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/ za više informacija o kernel modulima za razne bežične kartice.

5.5.2 Podešavanje bežičnih postavki

Većina ovog posla se radi preko iwconfig, pa kao i uvek pročitajte man stranicu za iwconfig ukoliko vam je potrebno još informacija.

Prvo, želećete da podesite vaš bežični access point. Oni se prilično razlikuju u svojoj terminologiji, i načinu podešavanja, tako da ćete možda morati malo da prilagodite svom hardveru. Uopšteno, biće vam potrebne makar sledeće infomacije:

  • Domen ID, ili ime mreže (tzv. ESSID od strane iwconfig)

  • Kanal koji WAP koristi

  • Postavke enkripcije, uključujući sve ključeve koji se koriste (ako može heksadecimalne)

Warning

UPOZORENJE ZA WEP. WEP je prilično nesiguran, ali je mnogo bolji od ničega. Ukoliko želite veću meru sigurnosti vaše bežične mreže, trebali biste istražiti VPN-ove ili IPSec, oboje su izvan opsega ovog dokumenta. Takođe ćete možda želeti da podesite vaš WAP da ne reklamira svoj domen ID / ESSID. Detaljna diskusija o bežičnim pravilima je izvan opsega ove sekcije, ali brza pretraga na Google-u će vam dati više nego što biste želeli da znate.

Jednom kada ste skupili potrebne informacije, i pretpostavljajući da ste koristili modprobe kako biste učitali odgovarajući kernel drajver, možete urediti rc.wireless.conf i dodati vaše postavke. Fajl rc.wireless.conf je malo nesređen. Najlakše je da modifikujete generičku sekciju sa vašim ESSDID, KEY i CHANNEL koje zahteva vaša kartica. (Pokušajte da ne stavite CHANNEL, i ako radi, odlično; ako ne, postavite odgovarajući CHANNEL.) Ukoliko ste hrabri, možete modifikovati fajl tako da su postavljene samo potrebne promenjive. Imena promenjivih u rc.wireless.conf odgovaraju parametrima za iwconfig i čita ih rc.wireless pa ih koristi za odgovarajuće iwconfig komande.

Ako imate heksadecimalni ključ, to je idealno, pošto onda možete biti prilično sigurni da će se vaš WAP i iwconfig složiti oko ključa. Ako imate samo string, ne možete biti sigurni kako će vaš WAP da to prevede u heksadecimalni ključ, pa može biti potrebno nešto nagađanja (ili dobavite ključ vašeg WAP-a u heksadecimalnom formatu).

Kada ste modifikovali rc.wireless.conf, pokrenite rc.wireless kao root, pa onda pokrenite rc.inet1, opet kao root. Možete testirati vašu bežičnu mrežu sa standardnim alatima za testiranje kao što je ping, zajedno sa iwconfig. Ukoliko imate žičani mrežni interfejs možete iskoristiti komandu ifconfig da ga isključite dok testirate vašu bežičnu mrežu kako biste bili sigurni da nema mešanja. Takođe, možete testirati vaše postavke prilikom restartovanja.

Sada kada ste videli kako da uredite /etc/rc.d/rc.wireless za podrazumevanu mrežu, bliže ćemo pogledati iwconfig i način na koji on radi. Ovo će vas naučiti brzi i pokvareni put da se podesi wifi za slučajeve kada se nađete u Internet kafeu, kafiću ili na nekom drugom mestu sa bežičnom mrežom, a želite da se konektujete.

Prvi korak je da kažete vašem bežičnom NIC-u kojoj mreži ćete se priključiti. Budite sigurni da ste zamenili “eth0” sa imenom mrežnog interfejsa koje koristi vaša kartica i “mynetwork” sa essid koji želite da koristite. Da, mi znamo da ste toliko pametni. Sledeće ćete trebati da naznačiti enkripcioni ključ (ako treba) koji se koristi na bežičnoj mreži. Na kraju, naznačite koji kanal da se koristi (ako treba).

# iwconfig eth0 essid "mynetwork"
# iwconfig eth0 key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
# iwconfig eth0 channel n

To bi trebalo da je sve što se tiče bežičnog dela.

5.5.3 Podešavanje mreže

Ovo se radi na potpuno isti način kao i kod žičanih mreža. Jednostavno se pozovote na prethodne sekcije ove glave.