Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

8.4 Virtuelni terminali

Recimo, u sred ste rada na nečemu i odlučite da trebate uraditi nešto drugo. Možete prestati s tim što radite trenutno i prebaciti se na drugi zadatak, ali ovo je višekorisnički sistem, zar ne? I možete se ulogovati istovremeno koliko god puta želite, jeli tako? Pa zašto biste onda morali raditi jednu po jednu stvar?

Ne morate. Ne možemo svi imati više tastatura, miševa i monitora za jednom mašinom; šanse su da većina nas to ni ne želi. Jasno je, hardver nije rešenje. To onda ostavlja softver i Linux ovde stupa na scenu, pružajući “virtuelne terminale”, ili “VT”-ove.

Pritiskajući Alt i funkcijski taster, možete se prebacivati između virtuelnih terminala; svaki funkcijski taster odgovara jednom. Slackware ima loginove za 6 VT-ja, podrazumevano. Alt+F2 će vas prebaciti u drugi, Alt+F3 u treći, itd.

Ostali funkcijski taster su rezervisani za X sesije. Svaka X sesija koristi svoj VT, počev od sedmog (Alt+F7) i naviše. Kada ste u X-u, Alt+Funkcijski taster kombinacija je zamenjena sa Ctrl+Alt+Funkcijski taster; pa ako ste u X-u i želite da se vratite u tekstualno logovanje (bez izlaska iz X sesije), Ctrl+Alt+F3 će vas prebaciti u trećo. (Alt+F7 će vas vratiti nazad, pod pretpostavkom da koristite prvu X sesiju.)

8.4.1 Screen

Ali šta je sa situacijama u kojima nema virtuelnih terminala? Šta onda? Srećom, Slackware uključuje prelepi menadžer ekrana prigodno nazvan screen. screen je emulator terminala koji ima mogućnosti virtuelnih terminala. Pokretanje screen-a prikazuje kratki uvod, i onda vas baca u terminal. Za razliku od standardnih virtuelnih terminala, screen ima sopstvene komande. Sve screen komande imaju prefiks Crtl+A tastere. Na primer, Ctrl+A+C će otvoriti novu sesiju terminala. Ctrl+A+N će prebaciti u sledeći terminal. Ctrl+A+P prebacuje na prethodni terminal.

screen takođe podržava otkačivanje i ponovno kačenje na screen sesije što je posebno korisno za udaljene sesije preko ssh i telnet komandi, (više o njima kasnije). Ctrl+A+D će otkačiti trenutno pokrenut screen. Izvršavanje screen -r će izlistati sve trenutno pokrenute screen sesije na koje možete da se zakačite.

% screen -r
There are several suitable screens on:
   1212.pts-1.redtail   (Detached)
   1195.pts-1.redtail   (Detached)
   1225.pts-1.redtail   (Detached)
   17146.pts-1.sanctuary  (Dead ???)
Remove dead screens with 'screen -wipe'.
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them. 

Pokretanjem screen -r 1212 ćete se ponovo zakačiti na prvi screen koji je izlistan. Prethodno sam pomenuo koliko je ovo korisno za udaljene sesije. Ukoliko bih bio ulogovan na udaljeni Slackware server preko ssh, a desi se nekim slučajem nestanak struje gde se nalazim, šta god da sam radio bi trenutno isparilo, što može biti užasna stvar za vaš server. Korišćenje screen komande sprečava ovo tako što otkači moju sesiju ukoliko se prekine veza. Kada povratim svoju konekciju, mogu ponovo zakačiti svoju screen sesiju i nastaviti tačno tamo gde sam stao.