Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Chapter 9 Struktura sistema fajlova

Već smo govorili o strukturi direktorijuma u Slackware Linux-u. Do sada bi trebalo da možete da pronađete ono što vam je potrebno na disku. Ali, sistem fajlova je nešto više od strukture direktorijuma.

Linux je višekorisnički operativni sistem u svakom pogledu, što se odrazilo i na sistem fajlova. Sistem čuva informacije kao što su pripadnost fajlova i dozvole za čitanje. Postoje i druge jedinstvenosti sistema fajlova kao što su linkovi i NFS montiranja. U ovom poglavlju će biti objašnjeni i višekorisnički aspekti sistema fajlova.

9.1 Fajlovi kao nečije vlasništvo

Sistem fajlova sadrži podatke o vlasništvu za svaki fajl i direktorijum na disku. Ovde su uključene informacije koji korisnik i grupa poseduje određeni fajl. Najlakši način da ovo vidite je sa komandom ls:

% ls -l /usr/bin/wc
-rwxr-xr-x   1 root     bin    7368 Jul 30  1999 /usr/bin/wc

Nas interesuju treća i četvrta kolona. One sadrže ime korisnika i grupe čiji je fajl. Vidimo da fajl pripada korisniku “root” i grupi “bin”.

Možemo lako promeniti vlasnika fajla sa: chown(1) (što je skraćenica od: “change owner”) i chgrp(1) (što je skraćenica od: “change group”). Ako želimo da za vlasnika fajla postavimo daemon onda koristimo chown:

# chown daemon /usr/bin/wc

Da bi promenili grupu kojoj pripada fajl u “root”, koristimo chgrp:

# chgrp root /usr/bin/wc

Takođe možemo koristiti chown da bi smo promenuli i korisnika i grupu čiji je fajl:

# chown daemon:root /usr/bin/wc

U prethodnom primeru smo korisnika i grupu mogli razdvojiti sa “.” a ne sa “:”. U suštini efekat je isti ali je korišćenje “:” pravilnije. “.” treba izbegavati i možda će biti uklonjena u sledećim verzijama chown da bi se omogućilo korišćenje korisničkih imena koja sadrže “.”. Ova imena su veoma popularna kod Windows Exchange servera i često se susreću u e-mail adresama kao na primer: mr.jones@example.com. U Slackware Linuxu, administratori su savetovani da se takva korisnička imena izbegnu jer su u upotrebi skripte koje koriste “.” da odvoje ime korisnika od naziva grupe kojoj pripada fajl ili direktorijum. U našem primeru komanda chmod bi protumačila mr.jones kao korisnik “mr” i grupa “jones”.

Posedovanje fajlova je veoma važan deo korišćenja Linuxa čak i kada ste jedini korisnik. Nekada ćete morati da popravite pripadanje fajla ili uređaja.