Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

16.3 Otvaranje fajlova

vi vam dozvoljava da otvorite fajlove bilo iz komandnog moda, ili njihovim naznačivanjem na komandnoj liniji. Da biste otvorili fajl /etc/lilo.conf:

:e /etc/lilo.conf

Ako ste napravili promene u trenutnom baferu, bez snimanja, vi će se žaliti. Uvek možete otvoriti fajl bez snimanja trenutnog bafera kucanjem :e!, pa zatim razmakom i imenom fajla. Uopšteno, upozorenja programa vi mogu biti zanemarena dodavanjem uzvičnika komandi.

Ako želite ponovo da otvorite trenutni fajl, to možete uraditi ako samo otkucate e!. Ovo je posebno korisno ukoliko ste nekako uništili fajl i želite opet da ga otvorite.

Neki vi klonovi (na primer, vim) dozvoljavaju da istovremeno bude otvoreno više bafera. Na primer, kako bih otvorio fajl 09-vi.sgml u mom početnom direktorijumu dok je otvoren neki drugi fajl, ja ću kucao:

:split ~/09-vi.sgml

Novi fajl je prikazan na gornjoj polovini ekrana, a stari fajl je prikazan na donjoj polovini. Postoji mnogo komandi koje manipulišu podeljenim ekranom, a mnoge od ovih komandi počinju da liče kao da su izašle iz Emacs-a. Najbolje mesto da potražite ove komande je man stranica vašeg vi klona. Primetite da mnogi klonovi ne podržavaju ideju podeljenog ekrana, pa je možda nećete moći koristiti.