Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.9 FTP klijenti

FTP stoji za File Transfer Protocol, ili u prevodu Protokol za Transfer Fajlova. Dozvoljava vam da šaljete i primate fajlove između dva računara. Imate FTP server i FTP klijenta. Razmotrićemo klijenta u ovom odeljku.

Za radoznale, “klijent” ste vi. “Server” je računar koji odgovara na vaše FTP zahteve i dozvoljava vam da se ulogujete. Skidaćete fajlove sa servera i slaćete ih njemu. Klijent ne može da primi FTP konekcije, on može samo da se konektuje na FTP servere.

13.9.1 ftp

Kako biste se konektovali na FTP server, jednostavno izvršite ftp(1) komandu i naznačite domaćina:

% ftp <hostname> [port]

Ukoliko domaćin izvršava FTP server, upitaće vas za korisničko ime i lozinku. Možete se ulogovati kao vi ili kao “anonymous”, odnosno anonimno. Anonimni FTP sajtovi su veoma popularni za arhive softvera. Na primer, kako biste skinuli Slackware Linux preko FTP-a, možete koristiti anonimni FTP.

Jednom kada se konektujete, bićete na ftp> promptu. Postoje specijalne komande za FTP, ali su slične ostalim standardnim komandama. Sledeći primer pokazuje neke osnovne komande i šta one rade:

Table 13-1. ftp komande

Komanda Svrha
ls Lista fajlove
cd <dirname> Menja direktorijum
bin Postavlja binarni mod transfera
ascii Postavlja ASCII mod transfera
get <filename> Skida fajl
put <filename> Šalje fajl
hash Uključuje/isključuje tarabu kao indikator statusa
tick Uključuje/isključuje indikator brojač bajtova
prom Uključuje/isključuje interaktivni mod za skidanje
mget <mask> Skida fajl ili grupu fajlova; znaci za višestruko označavanje su dozvoljeni
mput <mask> Šalje fajl ili grupu fajlova; znaci za višestruko označavanje su dozvoljeni
quit Izloguje vas sa FTP servera

Takođe možete da koristite neku od sledećih komandi koje same sebe objašnjavaju: chmod, delete, rename, rmdir. Za kompletnu listu komandi i njihovo objašnjenje, samo ukucajte help ili ? i videćete kompletan listing na ekranu.

FTP je prilično jednostavan program za korišćenje, ali nedostaje mu korisnički interfejs na koji su mnogi korisnici danas navikli. Man stranica objašnjava neke od opcija iz komandne linije za ftp(1).

ftp> ls *.TXT
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
-rw-r--r--  1 root   100     18606 Apr 6 2002 BOOTING.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     10518 Jun 13 2002 COPYRIGHT.TXT
-rw-r--r--  1 root   100      602 Apr 6 2002 CRYPTO_NOTICE.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     32431 Sep 29 02:56 FAQ.TXT
-rw-r--r--  1 root   100    499784 Mar 3 19:29 FILELIST.TXT
-rw-r--r--  1 root   100    241099 Mar 3 19:12 PACKAGES.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     12339 Jun 19 2002 README81.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     14826 Jun 17 2002 SPEAKUP_DOCS.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     15434 Jun 17 2002 SPEAK_INSTALL.TXT
-rw-r--r--  1 root   100     2876 Jun 17 2002 UPGRADE.TXT
226 Transfer complete.
ftp> tick
Tick counter printing on (10240 bytes/tick increment).
ftp> get README81.TXT
local: README81.TXT remote: README81.TXT
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for README81.TXT (12339 bytes).
Bytes transferred: 12339
226 Transfer complete.
12339 bytes received in 0.208 secs (58 Kbytes/sec)

13.9.2 ncftp

ncftp(1) (izgovara se kao "Nik-F-T-P") je alternativa tradicionalnom ftp klijentu koji dolazi uz Slackware. Još uvek je tekstualan, ali pruža mnoge prednosti nad ftp-om, uključujući:

 • Dovršavanje teksta sa Tab tasterom

 • Fajl sa markerima

 • Liberalnije korišćenje znakova za zamenu

 • Istoriju komandi

Podrazumevano, ncftp će pokušati da se uloguje anonimno na zadati server. Možete naterati ncftp da prikaže login prompt pomoću “-u” opcije. Jednom kada se ulogujete, možete koristiti iste komande kao i u ftp-u, samo što ćete primetiti lepše okruženje, koje radi slično bash-u.

ncftp /pub/linux/slackware > cd slackware-current/
Please read the file README81.TXT
 it was last modified on Wed Jun 19 16:24:21 2002 - 258 days ago
CWD command successful.
ncftp ...ware/slackware-current > ls
BOOTING.TXT        FAQ.TXT          bootdisks/
CHECKSUMS         FILELIST.TXT       extra/
CHECKSUMS.asc       GPG-KEY          isolinux/
CHECKSUMS.md5       PACKAGES.TXT       kernels/
CHECKSUMS.md5.asc     PRERELEASE_NOTES     pasture/
COPYING          README81.TXT       rootdisks/
COPYRIGHT.TXT       SPEEKUP_DOCS.TXT     slackware/
CRYPTO_NOTICE.TXT     SPEEK_INSTALL.TXT     source/
CURRENT.WARNING      Slackware-HOWTO
ChangeLog.txt       UPGRADE.TXT
ncftp ...ware/slackware-current > get README81.TXT
README81.TXT:                      12.29 kB 307.07 kB/s