Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.10 Pričanje sa drugim ljudima

13.10.1 wall

wall(1) je brz način da pošaljete poruku svim korisnicima na sistemu. Osnovna sintaksa je:

% wall [fajl]

Ovo će rezultovati da sadržaj [fajla] bude prikazan na terminalima svih trenutno ulogovanih korisnika. Ako ne naznačite fajl, wall će pročitati iz standardnog ulaza, pa tako možete samo ukucati poruku i završiti je sa Ctrl+d.

wall nema mnogo mogućnosti, osim što vam dopušta da obavestite vaše korisnike da će te raditi neku ozbiljnu opravku sistema, ili ga čak restartovati, pa će tako imati vremena da snime svoj rad i da se izloguju. :)

13.10.2 talk

talk(1) dozvoljava dvojici korisnika da ćaskaju. On podeli ekran na pola, horizontalno. Da biste zahtevali ćaskanje sa drugim korisnikom, koristite ovu komandu:

% talk <osoba> [ttyname]

Figure 13-7. Dva korisnika u talk sesiji

Ako naznačite samo korisničko ime, podrazumeva se da će ćaskanje biti lokalno, pa se tako šalje poziv samo lokalnim korisnicima. Ttyname je obavezno ukoliko želite da kontaktirate korisnika na određenom terminalu (ako je korisnik ulogovan više od jednog puta). Zahtevane informacije za talk mogu da se dobave pomoću komande w(1).

talk takođe može da pozove korisnike na udaljenim računarima. Za korisničko ime samo specifirajte adresu e-pošte. talk će pokušati da kontaktira udaljenog korisnika na tom računaru.

talk je donekle ograničen. Podržava samo dva korisnika i radi na half-duplex prinicipu.

13.10.3 ytalk

ytalk(1) je unazad kompatibilna zamena za talk. Dolazi sa Slackware-om kao ytalk komanda. Sintaksa je slična, ali ima nekoliko razlika:

% ytalk <korisnik>[#ttyname]

Figure 13-8. Dva korisnika u ytalk sesiji

Ime korisnika i terminal su naznačeni isto kao i kod talk-a, osim što ih morate naznačiti zajedno sa znakom tarabe (#).

ytalk pruže nekoliko prednosti:

  • Podržava više od dva korisnika.

  • Meni sa opcijama se može pozvati u svakom trenutku pomoću tastera Esc.

  • Možete izaći u konzolu dok ste još uvek u talk sesiji.

  • Plus još neke...

Ako ste administrator server, moraćete da osigurate da je ntalk port omogućen u fajlu /etc/inetd.conf. ytalk-u je ovo potrebno da bi ispravno radio.