Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

13.8 Brauzeri (pregledači Interneta)

Prva stvar na koju ljudi pomisle kada čuju reč Internet je “surfovanje mrežom”. Ili gledanje Internet stranica pomoću web brauzera. Ovo je verovatno najpopularniji servis na Internetu za prosečnog korisnika.

Slackware pruža popularne grafičke web brauzere u “XAP” seriji, kao i tekstulane brauzere u “N” seriji. Bacićemo kratak pogled na neke od najčešćih opcija.

13.8.1 lynx

lynx(1) je tekstualni web brauzer. Pomoću njega se na veoma brz način može potražiti nešto na Internetu. Ponekad grafika smeta ako tačno znate šta želite.

Da biste pokrenuli lynx, samo ukucajte lynx na promptu:

% lynx

Figure 13-5. Podrazumevana početna strana Lynx brauzera

Možete navesti stranicu koju će lynx da otvori:

% lynx http://www.slackware.com

lynx ispisuje tastere komandi i šta one rade na dnu ekrana. Strelice za gore i dole služe za kretanje po dokumentu, Enter bira označeni link, a Leva strelica vraća na prethodnu stranu. Kucanje d će skinuti trenutno označeni fajl. g komanda podiže polje za unos, gde možete lynx-u dati URL koji će da otvori.

Postoji mnogo drugih komandi u lynx-u. Možete ili konsultovati man stranicu, ili pritisnuti h kako biste dobili ekran za pomoć radi više informacija.

13.8.2 links

Baš kao i lynx, links je web brauzer u tekstualnom modu, gde svu navigaciju vršite koristeći tastaturu. Međutim, kada pritisnete Esc taster, on će aktivirati veoma zgodan meni na vrhu ekrana. Ovo ga čini vrlo lakim za korišćenje, pošto ne treba da se uče sve prečice na tastaturi. Ljudi koji ne koriste teskstualne brauzere će ceniti ovu mogućnost.

links izgleda da ima bolju podršku i za frejmove i za tabele u poređenju sa lynx-om.

Figure 13-6. Links, sa otvorenim fajl menijem

13.8.3 wget

wget(1) je program iz komandane linije koji će skinuti fajlove sa naznačenog URL-a. Iako nije baš web brauzer, wget se primarno korisiti za skidanje celih ili delova sajtova radi pregledanja u lokalu, ili za brzo skidanje pojedinačnih fajlova sa HTTP i FTP servera. Osnovna sintaksa je:

% wget <url>

Takođe, možete mu preneti opcije. Na primer, ovo će skinuti ceo Slackware web sajt:

% wget --recursive http://www.slackware.com

wget će napraviti www.slackware.com direktorijum i snimiti fajlove u njega, baš kao što su i na sajtu.

wget takođe može da skida fajlova sa FTP servera; samo naznačite FTP URL umesto HTTP.

% wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.8.2.tar.gz
--12:18:16-- ftp://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.8.2.tar.gz
      => `wget-1.8.2.tar.gz'
Resolving ftp.gnu.org... done.
Connecting to ftp.gnu.org[199.232.41.7]:21... connected.
Logging in as anonymous ... Logged in!
==> SYST ... done.  ==> PWD ... done.
==> TYPE I ... done. ==> CWD /gnu/wget ... done.
==> PORT ... done.  ==> RETR wget-1.8.2.tar.gz ... done.
Length: 1,154,648 (unauthoritative)

100%[==================================>] 1,154,648   209.55K/s  ETA 00:00

12:18:23 (209.55KB/s) - `wget-1.8.2.tar.gz' saved [1154648]

wget ima mnogo opcija koje ga čine dobrim za specifične skripte (pravljenje kopija web sajtova i slično). Za više informacija treba da se konsultuje man stranica.