Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

17.4 Osnove uređivanja

Kada ste otvorili fajl, naravno možete se kretati po njemu pomoću kursora. Kursorski tasteri i PgUp, PgDn rade ono što očekujete od njih. Home i End skaču na početak i kraj linije. (U starijim verzijama, ovi tasteri bi skočili na početak i kraj bafera.) Međutim, takođe postoje Control i Meta (Alt) kombinacije tastera koje pomeraju kursor. Zato što ne morate da pomerate vaše ruke na drugi kraj tastature radi njih, oni su mnogo brži jednom kada se na njih naviknete. Većina takvih važnih komandi je izlistana u Table 17-1.

Table 17-1. Osnovne Emacs komande za uređivanje

Komanda Rezultat
C-b idi jedno slovo nazad
C-f idi jedno slovo napred
C-n idi jednu liniju dole
C-p idi jednu liniju gore
C-a idi na početak linije
C-e idi na kraj linije
M-b idi jednu reč nazad
M-f idi jednu reč napred
M-} idi jedan pasus napred
M-{ idi jedan pasus nazad
M-a idi jednu rečenicu nazad
M-e idi jednu rečenicu napred
C-d briši slovo pod kursorom
M-d briši do kraja trenutne reči
C-v idi dole za jedan ekran (tj., PgDn)
M-v idi gore za jedan ekran (tj., PgUp)
M-< idi na početak bafera
M-> idi na kraj bafera
C-_ poništi poslednju promenu (može se ponoviti); primetite da u stvari morate pritisnuti Shift+Control+hyphen za ovo.
C-k obriši do kraja linije
C-s traži unapred
C-r traži unazad

Primetite da su mnoge Meta komande paralelne Control komandama osim što rade na većim jedinicama: dok C-f ide napred za jedno slovo, M-f ide napred za celu reču, itd.

Takođe primetite da M-< i M-> zahtevaju od vas da pritisnete Shift+Alt+zarez i Shift+Alt+tačka respektivno, pošto su < i > na Shift+zarez i Shift+tačka. (Naravno, osim ako nemate različit raspored tastature od standardnog US rasporeda.)

Primetite da C-k briše (ubija, kako se to često naziva) sav tekst posle kursora do kraja linije, ali ne briše samu liniju (tj. ne poslednji znak za novu liniju). On briše liniju samo ako nema teksta posle kursora. Drugim rečima, da bi obrisali celu liniju, morate staviti kursor na početak linije i onda pritisnuti C-k dvaput: jednom da obrišete tekst u linije, jednom da obrišete samu liniju.