Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

17.5 Snimanje fajlova

Kako bi snimili fajl, pritiskate

C-x C-s

Emacs vas neće upitati za ime fajla, bafer će biti jednostavno sačuvan u fajl iz kojeg je i učitan. Ako želite da sačuvate vaš tekst u neki drugi fajl, pritisnite

C-x C-w

Kada sačuvate fajl po prvi put u ovoj sesiji, Emacs će podrazumevano sačuvati staru verziju vašeg fajla u rezervni fajl, koji ima isto ime na koje je dodata tilda: tako da ako uređujete fajl “kola.txt”, Emacs će sačuvati rezervni fajl “kola.txt~”.

Ovaj rezervni fajl je kopija fajla kojeg ste otvorili. Dok radite, Emacs će redovno automatski snimati kopiju vašeg rada u fajl imenovan tarabama: #kola.txt#. Ova rezerva se briše kada snimite fajl sa C-x C-s.

Kada završite uređivanje fajla, možete uništiti bafer koji ga drži pritiskajući

C-x k

Emacs će vas onda upitati koji bafer želite da uništite, sa trenutnim baferom kao podrazumevanim izborom, kojeg možete odabrati pritiskajući ENTER. Ako niste još sačuvali vaš fajl, Emacs će vas upitati da li zaista želite da uništite bafer.

17.5.1 Gašenje Emacs-a

Kada ste završili u potpunosti sa Emacs-om, možete pritisnuti

C-x C-c

Ovo gasi Emacs. Ako imate nesačuvanih fajlova, Emacs će vam to reći, i pitaće vas da li želite da ih sačuvate jednog po jednog. Ako odgovorite sa ne za makar jedan od njih, Emacs će zatražiti još jednu finalnu potvrdu i onda se ugasiti.