Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

Chapter 18 Slackware menadžer paketa

Paket je kolekcija srodnih programa koji su spremni za instalaciju. Kada imate arhivu sa izvornim kodom, morate je konfigurisati (configure), kompajlirati (make) i instalirati ručno (make install). Sa softverskim paketima, ova tri koraka su već urađena, i sve što treba uraditi je instalirati dotični paket. Još jedna zgodna mogućnost koju pružaju softverski paketi je ta da ih je veoma lako ukloniti i nadograditi na noviju verziju, ukoliko to želite. Slackware dolazi sa svim programima za menadžment paketa. Možete ih lako instalirati, ukloniti, nadograditi, kreirati, pregletati i ispitati.

Postoji mit još od kako je RedHat predstavio svoj RedHat Package Manager (RPM), da Slackware nema svoj menadžer paketa. Što jednostavno nije tačno. Slackware je uvek uključivao i menadžer paketa, čak i pre nego što je RedHat postojao. Iako nema mogućnosti i nije svuda prisutan kao rpm (ili još bolje deb), pkgtool i njegovi sastavni programi su isto tako dobri za instaliranje paketa. Istina je da komanda pkgtool postoji, ali i da neradi proveravanje zavisnosti, što rade predhodna dva.

Očigledno mnogo ljudi u Linux zajednici misli da menadžer paketa mora po definiciji uključivati i proveru zavisnosti. Pa to prosto nije tako, bar ne kod Slackware distribucije. Ne treba zaključiti da Slackware paketi nemaju zavisnosti, već da ih njegov menadžer paketa ne proverava. Mendžment zavisnosti je ostavljen sistemskim administratorima, kao što bi to i trebalo biti.

18.1 Format paketa

Pre nego što naučimo programe, upoznaćemo se sa formatom Slackware paketa. U Slackware distribuciji, paket je prosto tar arhiva kompresovana sa gzip komandom. Paketi su tako napravljeni da budu otpakovani u korenskom direktorijumu.

Evo primera jednog izmišljenog programa i njegovog paketa:

./
usr/
usr/bin/
usr/bin/makehejaz
usr/doc/
usr/doc/makehejaz-1.0/
usr/doc/makehejaz-1.0/COPYING
usr/doc/makehejaz-1.0/README
usr/man/
usr/man/man1
usr/man/man1/makehejaz.1.gz
install/
install/doinst.sh

Sistem paketa će otpakovati ovu arhivu u korenski direktorijum i instalirati ga. Takođe i unos u bazu podataka paketa će biti napravljen i sadržaće podatke o paketu, tako da će kasnije biti lako nadograditi ili ukloniti dotični paket.

Primetite install/ poddirektorijum. Ovo je poseban direktorijum koji može da sadrži postinstalacioni skript doinst.sh. Ako sistem paketa pronađe ovaj fajl, on će biti izvršen posle instalacije samog paketa.

I druge skripte mogu biti uključene u paket, ali o ovome se diskutuje sa malo više detalja u Section 18.3.2 dole ispod.