Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.5 Kopiranje i premeštanje

10.5.1 cp

cp kopira fajlove. DOS korisnici primetiće sličnost sa copy komandom. Postoji mnogo opcija za cp komandu, pa bi trebalo da pogledate man stranicu pre nego što je počnete koristiti.

Najčešća upotreba komande cp je da kopira fajl sa jedne lokacije na drugu. Kao u primeru:

% cp hejaz /tmp

Ovo kopira fajl hejaz iz tekućeg direktorijuma u /tmp direktorijum.

Mnogi korisnici žele da sačuvaju vremenske atribute fajla netaknute prilikom kopiranja, kao u primeru koji sledi:

% cp -a hejaz /tmp

Sa ovom opcijom obezbeđujemo da vremenski atributi ostanu nepromenjeni.

Rekruzivno kopiranje sadržaja direktorijuma, sa svim njegovim poddirektorijumima i fajlovima, vrši se na sledeći način:

% cp -R mydir /tmp

Ovo će kopirati direktorijum mydir u /tmp direktorijum.

Takođe ako želimo da kopiramo direktorijum ili fajl, a da nam ostanu nepromenjena prava pristupa i vremenski atributi, potrebno je da koristimo komandu cp -p.

% ls -l file
-rw-r--r--  1 root   vlad      4 Jan 1 15:27 file
% cp -p file /tmp
% ls -l /tmp/file
-rw-r--r--  1 root   vlad      4 Jan 1 15:27 file

cp ima još mnogo drugih opcija koje su obajašnjene u okviru man strana.

10.5.2 mv

mv(1) premešta fajl sa jednog mesta na drugo.

% mv oldfile /tmp/newfile

mv ima nekoliko korisnih opcija koje su objašnjene u man stranici. U praksi, mv se gotovo nikada ne koristi sa opcijama.