Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.4 Kreiranje: touch i mkdir

10.4.1 touch

Komanda touch se koristi da bi se promenilo vreme kreiranje fajla. Ako navedeni fajl ne postoji, touch će kreirati fajl nulte dužine sa navedenim imenom. Ako hoćete da obeležite navedeni fajl sa sistemskim vremenom potrebno je da izvršite sledeću komandu:

% ls -al file1
-rw-r--r--  1 root   root    9779 Feb 7 21:41 file1
% touch file1
% ls -al file1
-rw-r--r--  1 root   root    9779 Feb 8 09:17 file1

Postoji nekoliko opcija za touch komandu, uključujući opcije za modifikovanje vremena, vremena pristupa fajlu i dr. Pogledajte man stranicu.

10.4.2 mkdir

mkdir(1) će kreirati direktorijum. Prilikom pokretanja komande samo navedite ime direktorijuma kojeg hoćete da kreirate. U ovom primeru kreiramo hejaz direktorijum u tekućem direktorijumu.:

% mkdir hejaz

Takođe možete navesti i putanju, kao na primer:

% mkdir /usr/local/hejaz

Opcija -p navodi da se kreira roditeljski direktorijum, ukoliko on ne postoji komanda mkdir će napraviti roditeljski direktorijum. Predhodni primer neće uspeti ako ne postoji /usr/local.Opcija -pnapraviće i /usr/local i /usr/local/hejaz:

% mkdir -p /usr/local/hejaz