Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.6 Brisanje: rm i rmdir

10.6.1 rm

rm(1) uklanja fajlove i stabla direktorijuma. DOS korisnici će primetiti sličnost sa del i deltree komandama. rm može biti veoma opasan ukoliko čovek nije oprezan. Iako je ponekad moguće povratiti obrisane fajlove, to može biti komplikovano (i potencijalno skupo) i izlazi van tema koje se obrađuju u ovoj knjizi.

Da biste uklonili jedan fajl, navedite njegovo ime kada pokrenete rm:

% rm file1

Ako je dozvola za upis u fajl uklonjena, dobićete "permission denied" poruku greške. Da biste obrisali fajl bez obzira na sve dozvole, prosledite -f opciju, kao na primer:

% rm -f file1

Da biste obrisali ceo direktorijum, koristite zajedno -r i -f opcije. Ovo je dobar primer kako obrisati ceo sadržaj hard diska. Ovo stvarno ne biste želeli, ali evo komande :

# rm -rf /

Budite veoma oprezni sa rm; možete sami sebi zagorčati život... Postoji nekoliko opcija u komadnoj liniji koje su detaljno opisane u man stranici.

10.6.2 rmdir

rmdir(1) uklanja direktorijume sistema fajlova. Direktorijum mora biti prazan pre nego što će biti uklonjen. Sintaksa je jednostavna:

% rmdir <direktorijum>

Ovaj primer uklanjanja hejaz poddirektorijum iz radnog direktorijuma:

% rmdir hejaz

Ako direktorijum ne postoji, rmdir će vam to reći. Takođe možete navesti i punu putanju do direktorijuma kojeg hoćete da uklonite, kao što je prikazano u sledećem primeru:

% rmdir /tmp/hejaz

Sledeći primer uklanja hejaz direktorijum unutar /tmp direktorijuma.

Takođe možete ukloniti direktorijum i njegove poddirektorijume ako prosledite -p opciju.

% rmdir -p /tmp/hejaz

Ovo prvo pokušava da ukloni hejaz direktorijum unutar /tmp. Ako je to uspešno urađeno, tada pokušava da ukloni /tmp. rmdir će nastaviti tako sve dok se ne pojavi greška ili dok se ne obriše celo stablo direktorijuma.