Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

10.7 Povezivanje fajlova sa ln

ln(1) se koristi da se kreira vezu (link) između fajlova. Te veze mogu da budu čvrste (hard) ili simbolične (soft). Razlike između te dve vrste veza su obrađene u Section 9.3. Ukoliko hoćete da napravite simboličnu vezu na direktorijum /var/media/mp3 i postavite taj link u vaš korisnički direktorijum, trebali biste da uradite sledeće:

% ln -s /var/media/mp3 ~/mp3

Opcija -s govori ln da napravi simbolični link. Sledeća opcija je meta (direktorijum na koji treba da napravimo link), a poslednja opcija nam definiše ime linka koji kreiramo. U ovom slučaju, fajl možemo nazvati mp3 u vašem home direktorijumu koji će pokazivati na /var/media/mp3.

Pravljenje črvste (krute, eng. hard) veze je veoma jednostavno. Sve što treba da uradite je da ne stavite -s opciju. Čvrste veze se ne koriste da ukazuju na direktorijume ili fajlove u drugim sistemima fajlova. Da biste kreirali čvrstu vezu /usr/bin/email na /usr/bin/mutt, samo kucajte sledeće:

# ln /usr/bin/mutt /usr/bin/email