Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

9.3 Veze (linkovi)

Linkovi su pokazivači između fajlova. Sa njima je moguće da fajlovi postoje na više mesta i da im se može pristupati sa više imena. Postoje dve vrste linkova (veza): hard (kruti) i soft (slabi).

Krute veze su imena za određene fajlove. Mogu da postoje samo na jednom sistemu fajlova i uklanjaju se samo kada se pravo ime uklanja sa sistema. Veoma su korisni u nekim slučajevima, mada se mnogim korisnicima slabe veze čine primenjivijim.

Slabe veze, takođe zvane i simboličke veze (eng. “symbolic link”) mogu da pokazuju na fajl koji se nalazi van sistema fajlova. To je mali fajl koji sadrži samo najnužnije informacije. Simboličke linkove možete dodavati ili uklanjati bez uticaja na fajl na koji se odnose. Simbolički linkovi mogu da pokazuju i na direktorijume. Na primer, često je /var/tmp simbolički link ka /tmp.

Linkovi nemaju svoj skup dozvola, već se na njih odnose dozvole fajla ili direktorijuma na koji pokazuju. Slackware obično koristi simboličke veze. Evo jednog primera:

% ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx   1 root     root     4 Apr  6 12:34 /bin/sh -> bash

sh školjka pod Slackware-om je praktično bash. Uklanjanje linkova se obavlja komandom rm, a kreiranje sa ln. O ovim komandama će biti više reči u Chapter 10.

U pojedinim situacijama je važno obraćati pažnju na simboličke veze. Jednom sam radio na kompjuteru koji nikako nije mogao da snimi podatke na disketu. Postojale su dve pokvarene simboličke veze. Obično bi se ovo temeljnom proverom otkrilo ranije.