Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

18.2 Programi za rad sa paketima

Postoje četiri glavna programa za menadžment paketa. Oni izvršavaju instalaciju, uklanjanje i nadogradnju paketa.

18.2.1 pkgtool

pkgtool(8) je program sa opcijama koje omogućavaju instalaciju i uklanjanje paketa. Glavni meni je prikazan na Figure 18-1.

Figure 18-1. Glavni meni programa pkgtool

Instalacija je ponuđena iz trenutnog direktorijuma, nekog drugog direktorijuma, ili sa flopi diskete. Treba prosto odabrati mod instalacije koji vam odgovara i pkgtool će pretražiti tu lokaciju i, ako pronađe validne Slackware pakete, ponudiće vam instalaciju.

Takođe kroz ovaj program možete videti listu instalirani paketa, kao što je pokazano na Figure 18-2.

Figure 18-2. Mod za izlistavanje programa pkgtool

Ako želite da uklonite pakete, izaberite 'remove' opciju i pred vama će se pojaviti lista svih instaliranih paketa. Ozančite one koje želite da uklonite i izaberite OK. I pkgtool će ih ukloniti.

Neki korisnici više vole ovaj program, a ne neke druge alate iz komandne linije. Pa ipak, treba primetiti da programi iz komandne linije nude mnogo više opcija. Takođe i mogućnost nadogradnje paketa je moguća samo kroz alate iz komandne linije.

18.2.2 installpkg

installpkg(8) komanda instalira nove pakete na vaš sistem. Sintaksa je sledeća:

# installpkg opcije ime_paketa

Tri opcije su moguće sa installpkg komandom, ali se samo jedna se može koristiti u isto vreme.

Table 18-1. installpkg opcije

Opcija Efekat
-m Izvršava makepkg komandu u trenutnom direktorijumu.
-warn Pokazuje šta bi se dogodilo ako instalirate dotični paket. Ovo je korisno za neke sisteme tako da možete da vidite šta bi se dogodilo pre nego što instalirate sam paket.
-r Rekurzivno instalira sve pakete u trenutnom direktorijum pa nadole. Ime paketa može sadžati i džokere.

Ako zadate ROOT promenljivu okruženja pre installpkg, komande, ta putanja će biti upotrebljena za instalaciju umesto korenskog direktorijuma. Ovo je korisno ako želite da nova putanja, particija, itd, bude vaš korenski direktorijum. Oni su tipično povezani na /mnt ili nešto drugo a ne na sam korenski direktorijum /.

Baza podataka svih instaliranih paketa je smeštena u /var/log/packages. Unos je samo običan tekst fajl, po jedan za svaki paket. Ako paket ima postinstalacioni skript, on je zapisan u /var/log/scripts/.

Možete zadati i više paketa ili koristiti džokere. Budite oprezni jer installpkg komanda vam neće reći ako prepisujete preko vać instaliranog paketa. Ona će prosto instalirati novi paket preko već postojećeg starog paketa. Ako želite da se osigurate da do toga nedođe i da su fajlovi starog paketa bezbedno obrisani, koristite komandu upgradepkg.

18.2.3 removepkg

removepkg(8) komanda uklanja instalirani paket sa sistema. Sintaksa je sledeća:

# removepkg opcija ime_paketa

Četiri opcije su moguće za komandu removepkg, ali samo jedna se može koristiti u isto vreme.

Table 18-2. removepkg opcije

Opcija Efekat
-copy Paket je kopiran i sačuvan u direktorijum za pakete. Ova opcija kreira stablo orginalnog paketa bez uklanjanja.
-keep Zadržava privremene fajlove kreirane tokom uklanjanja. Ovo se samo koristi u svrhe traženja greške.
-preserve Paket je uklonjen, ali i kopiran u direktorijum za pakete.
-warn Pokazuje šta bi se dogodilo ako biste uklonili dotični paket.

Ako zadate ROOT promenljivu okruženja pre removepkg komande, ta putanja će biti upotrebljena za instalaciju umesto korenskog direktorijuma. Ovo je korisno ako želite da nova putanja, particija, itd, bude vaš korenski direktorijum . Oni su tipično povezani na /mnt ili nešto drugo a ne na sam korenski direktorijum /.

removepkg komanda ne pretražuje i druge instalirane pakete i uklanja fajlove samo iz paketa koji ste naveli. Takođe će skenirati postinstalacioni skript navedenog paketa i ukloniti svaki simbolički link koji je napravila ta skripta.

Tokom samog procesa uklanjanja, prikazan je izveštaj. Posle uklanjanja, unos iz baze podataka je premešten u /var/log/removed_packages a postinstalacioni skript je premešten u /var/log/removed_scripts.

Kao i kod komande installpkg, možete uneti imena više paketa ili koristiti džokere.

18.2.4 upgradepkg

upgradepkg(8) komanda će nadograditi na noviju verziju već instalirani Slackware paket. Sintaksa je sledeća:

# upgradepkg ime_paketa

ili

# upgradepkg ime_starog_paketa%ime_novog_paketa

upgradepkg komanda, radi tako što prvo instalira novi paket i onda ukloni stari paket nakon čega se stari fajlovi više ne nalaze na sistemu. Ako se ime novog paketa razlikuje od starog, koristite oznaku za procenat (%) da biste eksplicitno naveli ime starog paketa (onog koji je već instaliran) kao i ime novog paketa (onog na koji nadograđujete).

Ako zadate ROOT promenljivu okruženja pre upgradepkg komande, ta putanja će biti upotrebljena za instalaciju umesto korenskog direktorijuma. Ovo je korisno ako želite da nova putanja, particija, itd, bude vaš korenski direktorijum. Oni su tipično povezani na /mnt ili nešto drugo, a ne na sam korenski direktorijum /.

upgradepkg komandu treba oprezno koristiti. Pre svega treba sačuvati sve konfiguracione fajlove, ako se desi da budu obrisani ili prepisani, trebaće vam kopija za vraćanje u prethodno stanje.

Kao i sa komandama installpkg i removepkg i ovde možete zadati više paketa ili koristiti džokere.

18.2.5 rpm2tgz/rpm2targz

Red Hat-ov menadžer paketa (RPM) je veoma popularan i raširen sistem paketa. Mnoge distribucije, pa čak i poneko parče softvera, se mogu pronaći samo u ovom formatu. Pošto ovo nije Slack-ov prirodni format paketa, oni se ne preporučuju kao pouzdani. Pa ipak, kao što sam napisao, neke stvari su dostupne samo preko RPM (pa čak i izvorni kod?!).

Slackware dolazi sa programom koji će konvertovati RPM pakete u .tgz pakete. Ovo će vam omogućiti da otpakujete paket (to možete sa komandom explodepkg) u privremeni direktorijum i ispitate njegov sadržaj.

Komanda rpm2tgz će napraviti Slackware paket sa ekstenzijom .tgz dok će komanda rpm2targz napraviti arhivu sa ekstenzijom .tar.gz