Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

Chapter 11 Kontrola procesa

Table of Contents
11.1 Pozadinski procesi
11.2 Procesi u prvom planu
11.3 ps
11.4 kill
11.5 top

Svaki program koji je pokrenut zove se proces. Pod procesom se mogu podrazumevati sve one stvari od X Window sistema, pa do sistemskih programa (demona) koji se pokreću kada se računar uključi. Svaki proces kada se pokrene je u vlasništvu korisnika koji ga je pokrenuo. Procesi koji su pokrenuti u toku butovanja obično su u vlasništvu root ili nobody korisnika. Procesi koje ste vi startovali biće pokrenuti u vaše ime. Procese koje su pokrenuli drugi korisnici biće njihovi.

Vi kontrolišete sve procese koje ste pokrenuli. Uz to, root korisnik ima kontrolu nad svim procesima na sistemu, uključujući i one koje su pokrenuli drugi korisnici. Procesi se mogu kontrolisati i pregledavati preko dosta programa i komandi školjke.

11.1 Pozadinski procesi

Programi koji su pokrenuti iz komadne linije izvršavaju se u prvom planu ili pročelju (foreground). Na taj način se može videti izlaz programa i vršiti interakcija sa programom. Međutim, postoje situacije kada ne želimo da izvršavanje programa zauzima naš ekran. To se zove pokretanje programa u pozadini, i to možemo uraditi na više načina.

Prvi način da stavimo proces u pozadinu je da dodamo ampersand (znak &) posle komande koju pokrećemo. Na primer, pretpostavimo da hoćemo da koristimo konzolni mp3 player amp koji bi trebao da reprodukuje muziku iz direktorijuma ispunjenog sa mp3 datotekama, a u istovreme trebamo nešto drugo da radimo na istom terminalu. Sledeća komanda trebala bi da pokrene amp u pozadini:

% amp *.mp3 &

Program će se pokrenuti uobičajno, i vratiće prompt.

Drugi način da se stavi program u pozadinu je da to uradimo dok je on pokrenut. Prvo, pokrenite program. Dok je pokrenut, pritisnite Control+z. To će suspendovati proces. Suspendovan proces je jednostavno pauziran. On se momentalno zaustavio, ali se može pokrenuti ponovo u bilo koje vreme. Onda kada je proces suspendovan, imaćete ponovo prompt. Proces možete staviti u pozadinu ako otkucate:

% bg

Sada se suspendovan proces pokreće u pozadini.