Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
 LUGONS Slackbook prevod

16.7 vi tasteri

Ova sekcija je brza referenca za često korišćene vi komande. Neke od ovih su objašnjene u prethodnim pasusima, dok neke prvi put srećemo.

Table 16-1. Kretanje

Operacija Taster
levo, dole, gore, desno h, j, k, l
Na kraj linije $
Na početak linije ^
Na kraj fajla G
Na početak fajla :1
Na liniju 47 :47

Table 16-2. Uređivanje

Operacija Taster
Uklanjanje linije dd
Uklanjanje pet linija 5dd
Zamena slova r
Uklanjanje slova x
Uklanjanje deset slova 10x
Poništi prethodnu akciju u
Spoji trenutnu i sledeće linije J
Zameni staro s novim, globalno %s'staro'novo'g

Table 16-3. Pretraga

Operacija Taster
Traži “asdf” /asdf
Traži unazad “asdf” ?asdf
Ponovi poslednju pretragu unapred /
Ponovi poslednju pretragu unazad ?
Ponovi poslednju pretragu u istom smeru n
Ponovi poslednju pretragu u suprotnom smeru N

Table 16-4. Snimanje i izlaženje

Operacija Taster
Izađi :q
Izađi bez snimanja :q!
Snimi i izađi :wq
Snimi, bez izlaženja :w
Ponovo učitaj trenutno otvoren fajl :e!
Snimi bafer u fajl asdf :w asdf
Otvori fajl hejaz :e hejaz
Učitaj fajl asdf u bafer :r asdf
Učitaj izlaz komande ls u bafer :r !ls