Slackware Logo
Slackware Logo

Lugons

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

9.5 NFS montiranja

NFS je skraćenica za “Network Filesystem”, ili Mrežni fajl sistemi. Oni nisu deo stvarnog fajl sistema, ali se mogu dodavati na montirani fajl sistem.

Veliki Unix sistemi često dele iste programe ili direktorijume. Problem kopiranja fajlova na svaki pojednačni kompjuter u sistemu je rešen sa NFS. Fajl ili direktorijum koji je potreban se nalazi na jednom kompjuteru a drugi ga samo montiraju na svoj kompjuter i koriste kao da je baš kod njih.

Pogledajte Section 5.6.2 i man stranice: exports(5), nfsd(8) i mountd(8) za više informacija.