Slackware Logo
Slackware Logo

LUGoNS

Info

Prevodioci

Greške

 
  LUGONS Slackbook prevod

Slackware Linux osnove

Alan Hiks

Kris Lumens

Dejvid Kantrel

Logan Džonson

1-57176-338-4
[ Podeljeni HTML / Ceo HTML ]
[ Podeljeni HTML: zip tar.gz tar.bz2 / Ceo HTML zip tar.gz tar.bz2 ]
[ Izvorni kod: tar.bz2 ]

Sadržaj
Predgovor
1 Uvod u Slackware Linux
1.1 Šta je Linux?
1.1.1 Reč o GNU-u
1.2 Šta je Slackware?
1.3 Otvoreni Kod i Slobodni Softver
2 Pomoć
2.1 Sistem pomoći
2.1.1 man
2.1.2 Direktorijum /usr/doc
2.1.3 HOWTOs i mini-HOWTOs
2.2 Pomoć na Internetu
2.2.1 Oficijelni web sajt i help forumi
2.2.2 E-mail podrška
2.2.3 Neoficijelni web sajtovi i forumi za pomoć
3 Instalacija
3.1 Nabavka Slackware-a
3.1.1 Oficijelni diskovi i kutije sa softverom
3.1.2 Preko Interneta
3.2 Zahtevi sistema
3.2.1 Serije softvera
3.2.2 Modovi instalacija
3.2.3 Boot disk
3.2.4 Root disk
3.2.5 Dopunski disk
3.2.6 Pravljenje diskova
3.3 Particionisanje
3.4 Program setup
3.4.1 HELP
3.4.2 KEYMAP
3.4.3 ADDSWAP
3.4.4 TARGET
3.4.5 SOURCE
3.4.6 SELECT
3.4.7 INSTALL
3.4.8 CONFIGURE
4 Konfiguracija sistema
4.1 Opšti pregled sistema
4.1.1 Pregled sistema fajlova
4.1.2 Traženje datoteka
4.1.3 Direktorijum /etc/rc.d
4.2 Izbor kernela
4.2.1 Direktorijum /kernels na Slackware CD-ROM-u
4.2.2 Kompajliranje kernela iz izvornog koda
4.2.3 Upotreba kernel modula
5 Konfiguracija mreže
5.1 Uvod: netconfig je vaš prijatelj
5.2 Podešavanje mrežnog hardvera
5.2.1 Učitavanje mrežnih modula
5.2.2 LAN (10/100/1000Base-T i Base-2) kartice
5.2.3 Modemi
5.2.4 PCMCIA
5.3 TCP/IP podešavanje
5.3.1 DHCP
5.3.2 Statička IP
5.3.3 /etc/rc.d/rc.inet1.conf
5.3.4 /etc/resolv.conf
5.3.5 /etc/hosts
5.4 PPP
5.4.1 pppsetup
5.4.2 /etc/ppp
5.5 Bežično
5.5.1 Hardverska podrška
5.5.2 Podešavanje bežičnih postavki
5.5.3 Podešavanje mreže
5.6 Mrežni sistemi fajlova
5.6.1 SMB/Samba/CIFS
5.6.2 Mrežni sistem fajlova (NFS)
6 Konfiguracija X sistema
6.1 xorgconfig
6.2 xorgsetup
6.3 xinitrc
6.4 xwmconfig
6.5 xdm
7 Pokretanje sistema (booting)
7.1 LILO
7.2 LOADLIN
7.3 Dualno startovanje
7.3.1 Windows
7.3.2 Linux
8 Školjka (shell)
8.1 Korisnici
8.1.1 Prijavljivanje/logovanje
8.1.2 Root: superkorisnik
8.2 Komandna linija
8.2.1 Izvršavanje programa
8.2.2 Zamene slova
8.2.3 Redirekcija ulaza/izlaza i cevovodi
8.3 Bourne Again Shell (bash)
8.3.1 Varijable okruženja
8.3.2 Tab popunjavanje
8.4 Virtuelni terminali
8.4.1 Screen
9 Struktura sistema fajlova
9.1 Fajlovi kao nečije vlasništvo
9.2 Dozvole
9.3 Veze (linkovi)
9.4 Montiranje uređaja
9.4.1 fstab
9.4.2 mount i umount
9.5 NFS montiranja
10 Upravljanje fajlovima i direktorijumima
10.1 Navigacija: ls, cd i pwd
10.1.1 ls
10.1.2 cd
10.1.3 pwd
10.2 Prikazivači: more, less, i most
10.2.1 more
10.2.2 less
10.2.3 most
10.3 cat i echo
10.3.1 cat
10.3.2 Komanda echo
10.4 Kreiranje: touch i mkdir
10.4.1 touch
10.4.2 mkdir
10.5 Kopiranje i premeštanje
10.5.1 cp
10.5.2 mv
10.6 Brisanje: rm i rmdir
10.6.1 rm
10.6.2 rmdir
10.7 Povezivanje fajlova sa ln
11 Kontrola procesa
11.1 Pozadinski procesi
11.2 Procesi u prvom planu
11.3 ps
11.4 kill
11.5 top
12 Osnovna administracija sistema
12.1 Korisnici i grupe
12.1.1 Slackware skripte
12.1.2 Promena lozinki
12.1.3 Promena korisničkih informacija
12.2 Korisnici i grupe, teži način
12.3 Propisno gašenje računara
13 Osnovne mrežne komande
13.1 ping
13.2 traceroute
13.3 DNS alati
13.3.1 host
13.3.2 nslookup
13.3.3 dig
13.4 finger
13.5 telnet
13.5.1 Druge koristi od telneta
13.6 Secure Shell
13.7 e-pošta
13.7.1 pine
13.7.2 elm
13.7.3 mutt
13.7.4 nail
13.8 Brauzeri (pregledači Interneta)
13.8.1 lynx
13.8.2 links
13.8.3 wget
13.9 FTP klijenti
13.9.1 ftp
13.9.2 ncftp
13.10 Pričanje sa drugim ljudima
13.10.1 wall
13.10.2 talk
13.10.3 ytalk
14 Sigurnost
14.1 Isključivanje servisa
14.1.1 Servisi pokrenuti iz inetd
14.1.2 Servisi pokrenuti iz init skripti
14.2 Kontrola pristupa
14.2.1 iptables
14.2.2 tcp omotači
14.3 Ostajanje u toku
14.3.1 slackware-security mejling lista
14.3.2 /patches direktorijum
15 Arhivski fajlovi
15.1 gzip
15.2 bzip2
15.3 tar
15.4 zip
16 Vi
16.1 Pokretanje programa vi
16.2 Modovi
16.2.1 Komandni mod
16.2.2 Insert mod
16.3 Otvaranje fajlova
16.4 Snimanje fajlova
16.5 Gašenje programa vi
16.6 vi postavke
16.7 vi tasteri
17 Emacs
17.1 Pokretanje Emacsa
17.1.1 Komandni tasteri
17.2 Baferi
17.3 Modovi
17.3.1 Otvaranje fajlova
17.4 Osnove uređivanja
17.5 Snimanje fajlova
17.5.1 Gašenje Emacs-a
18 Slackware menadžer paketa
18.1 Format paketa
18.2 Programi za rad sa paketima
18.2.1 pkgtool
18.2.2 installpkg
18.2.3 removepkg
18.2.4 upgradepkg
18.2.5 rpm2tgz/rpm2targz
18.3 Pravljenje slackware paketa
18.3.1 explodepkg
18.3.2 makepkg
18.3.3 SlackBuild skripte
18.4 Postavljanje etiketa (tag) i fajlova sa etiketama (tagfile)
19 ZipSlack
19.1 Šta je ZipSlack?
19.1.1 Prednosti
19.1.2 Nedostaci
19.2 Nabavljanje ZipSlack-a
19.2.1 Instalacija
19.3 Pokretanje ZipSlack-a
Rečnik
A. GNU opšta javna licenca
A.1. Predgovor
A.2. TERMINI I USLOVI
A.3. Kako da primenite ove termine na vaše nove programe
List of Examples
8-1. Listanje varijabli okruženja sa set